Растежът и развитието на вашето бебе през първата година са  както възхитителни, така и главозамайващи (с всичкия плач, хранене и пелени). Ето вашето ръководство за първата година на вашето бебе и всички негови основни етапи (първа усмивка, кикот, стъпка и думи), предизвикателства (колики, зъби и обрив от пелена) и други.

Бебе 1 месец

Виж всичко от 1 месец

Бебе 2 месеца

Виж всичко от 2 месеца

Бебе 3 месеца

Виж всичко от 3 месеца

Бебе 4 месеца

Виж всичко от 4 месеца

Бебе 5 месеца

Виж всичко от 5 месеца

Бебе 6 месеца

Виж всичко от 6 месеца

Бебе 7 месеца

Виж всичко от 7 месеца

Бебе 8 месеца

Виж всичко от 8 месеца

Бебе 9 месеца

Виж всичко от 9 месеца

Бебе 10 месеца

Виж всичко от 10 месеца

Бебе 11 месеца

Виж всичко от 11 месеца

Бебе 12 месеца

Виж всичко от 12 месеца