Нашите Автори

Мая Николова

Мая Николова

Учител в детска градина „Калина”с 20 годишен стаж по специалността. Отлично запозната със спецификата на възпитанието и обучението на деца от 3 до 7-годишна възраст. Благодарение на богатия си опит притежава ясен поглед върху проблемите, съпътстващи отглеждането на бебета и деца от предучилищна възраст. Притежава компетенции за работа както с деца в норма, така и за деца със специални образователни потребности.

Най-най...

Ново

пишете ни