Често понятието „граници“ се свързва с идеи за ограничение и и в повечето случаи ние го насочваме към другите, т.е. „ако поставя граница, ще контролирам другите, а това ще доведе до нежелани за мен реакции от тяхна страна”.

Тук се наслагва и още един психологически нюанс, който е отклик от недалечните тоталитарни години. Но истината е, че това понятие няма връзка с околните, нито носи политически контекст. То е свързано с нашето собствено светоусещане, с нашето позициониране в свят, изпълнен с липса на ориентири.

Поставянето на граници е път към постигането на личната ни свобода и е точно обратното на понятието „ограничение”. За да си поставим граници, е необходимо да си отговаряме регулярно на въпросите: „Кой съм аз?”, „Към какво вървя в живота си?”, „Кое е ценното за мен?”, „Кое ме определя?”, „Кое ме прави щастлив?” Тези въпроси ще бъдат еднакви за вас през целия ви живот, но ако се движите по пътя на личното си израстване, отговорите ще търпят промени във времето. Целите и ценностите ви ще се трансформират в нови и това е чудесно. Затова и границите ви непрекъснато ще варират, защото е препоръчително те да бъдат „изработени” от еластичен материал.

семейство плаж родители родител деца дете
Снимка: iStock

От всичко казано дотук става ясно, че границите касаят вас самите по отношение на цялия ви житейски път, това е вашият личен, уникален, строго индивидуален код за ребуса, наречен „живот”. Това е персоналният ви отпечатък върху всяко събитие, информация или липсата на такава. Това е личният ви избор за това дали да участвате или не в гъмжилото от тенденции, влияния, обществени нагласи.

Все повече се тиражира идеята, че живеем в матрица и че сме постоянни жертви на манипулации. Това е вярно, но само за онези, които не могат или не знаят как да поставят граници.

Да кажеш „НЕ” на хаоса от чужди емоционални отпадъци изисква на първо място да си открил своя вътрешен център, да си разбрал, че животът се случва отвътре навън. Нищо, дошло от външен източник, ни би могло да ви определя. То може да ви окаже влияние само ако вие сте го допуснали съзнателно във вътрешния си свят с цел обмисляне и преценка.

След като сте преработили информацията ментално или емоционално и сте взели от нея онова, което е полезно за вас, тя вече е сменила собствеността си и е станала ваша, което само потвърждава, че всичко ценно за вас идва винаги отвътре. Точно тогава, когато изковете вашите „да” и „не” на всичко - от най-дребния до най-глобалния и важен компонент във вашето „днес“, вие ще почувствате пълната свобода и ще знаете, че сте поставили своите граници. А дали те ще бъдат изработени от етер или от желязо, е друга граница, която трябва да откриете и поставите.

семейство плаж родители родител деца дете
Снимка: iStock

Вероятно четейки всичко това, се чудите къде тук всъщност са съветите, касаещи децата ви. Но съветите не могат да дойдат, докато самите вие не си изясните темата. Няма как да очаквате нещо от друг, ако първо не сте го поискали от самите себе си, защото вече знаем каква е посоката - отвътре навън. Затова и сега ще следваме нея, защото и при родителството вие сами трябва да поставите границите си.

И, разбира се, отново ще трябва да си отговорите на въпросите:

Какво за мен означава да съм родител?

Как аз си представям взаимоотношенията ми с детето ми?

Кое е допустимото, което бих толерирал и приел в поведението на детето си и къде бих поставил границата си?

Доколко съм склонен да приемам външни нагласи за това как да изграждам взаимоотношенията си с детето си и къде да сложа границата си?

Как да си взаимодействам с останалите участници в процеса на отглеждане на детето си-лични лекари, учители, психолози,други деца и родителите им и къде да поставя границите си?

Всичко това за пореден път касае вас и вашето лично, уникално светоусещане към една от фундаменталните линии на живота ви – родителството. Защото вие и само вие държите ключа към него, подходящ за една-единствена ключалка. Затова ковете ключа към взаимоотношенията си с детето ви по своя неповторим начин и не спирайте да се забавлявате, докато го правите - отлично знаете, че си струва!

Не пропускайте да последвате Ohnamama.bg във Facebook и Instagram!

семейство плаж родители родител деца дете
Снимка: iStock

Прочетете още от Мая Николова: