След като в миналия материал дадохме насоки за това как майките да се подготвят емоционално за тръгването на малчуганите на детска градина, дойде време и за развенчаването на няколко мита, свързани с това събитие.

„Оставяйте детето в детската градина за 1-2 часа вместо по цял ден през първите седмици за по-плавна адаптация“

Категорично „НЕ”! Не препоръчвам подобна практика, защото тя не само че не помага, но и много вреди.

Малкото дете не познава часовника, но чудесно се ориентира времево. То разпознава колко време е минало с лекота, ръководейки се от режимните моменти в детската градина. Освен това, на него не би му минало през ум, че има избор за това колко да трае престоят му, но с тази практика вие му внушавате точно това.

Ако през първите дни то е стояло до закуската, а след това изведнъж остане до обяда, то ще се разстрои и ще се почувства излъгано. Едва ли ще съумеете адекватно да му обясните защо през първите дни му е било разрешено да седи за кратко в детското заведение, а след това вече не може. Няма аргументи, които да изложите с успех пред малчугана, които разумно да обясняват тази смяна на статуквото.

дете деца детска градина
Снимка: iStock

Дойде ли моментът на т. нар. плавен преход от един времеви отрязък към друг, вместо очакваната „плавност“, ще започне буен протест, защото то вече е усетило, че с правилата може да се лавира. В детското съзнание започва да господства максимата „може ли веднъж, може винаги”. И така пред вас се очертава тежка битка с неясен изход.

Препоръка: Още от първия ден оставяйте детето до следобед, за да му дадете ясна и точна времева рамка за неговия престой в детската градина. Така освен че избягвате некоректното отношение към мъничето, вие му предоставяте цялата палитра от преживявания в детското заведение, от които то може да набележи няколко предпочитани, които да му служат за позитивен трамплин към по-малко харесваните.

По този начин му позволявате също да опознае и свикне и с двете учителки, които внасят свой, индивидуален почерк в режимните моменти, които се включват в смяната на всяка една от тях. Така детето бързо се ориентира в различните хранения, в утринната ведрина, в игрите сутрин и тези след обяд, в познавателните моменти.

дете деца детска градина
Снимка: iStock

В детската градина целият престой е ориентиран към контрастност, имаме непрекъсната смяна на активност с пасивност, учене с игра, едно лице с друго. Няма рутина, няма предсказуемост, това е един калейдоскоп от различни преживявания. Ето защо е важно още от първия ден да го потопите в тази динамика, защото в нея то задължително ще намери нещо, което да го заинтригува и успокои.

„Семейството има значение в успеваемостта, интеграцията и цялостното поведение на детето в детската градина“

Това е една спекула, която освен да жонглира с това кой носи отговорността за детето, не постига нищо друго. Ситуацията учителите да обвиняват родителите, а родителите – учителите, е порочна и неефективна практика, на която трябва да се сложи край. Запомнете, че вие носите отговорност за взаимоотношенията си с детето и неговото поведение, когато то е с вас у дома или навсякъде, където сте в свободното си време. Но когато е на детска градина, водещи са учителите, помощник-възпитателите и целият персонал.

Отговорност и грижа за поведението и комфорта на детето ви носи педагогическият екип. Ако мъничето се бунтува, стресира, отмъщава или ползва техники за отлагане като форма на протест, то е защото взаимоотношенията му с новите хора в живота му тепърва се изграждат, характерите взаимно се напасват и стиковат и за това е необходимо време.

дете деца детска градина
Снимка: iStock

Не позволявайте който и да било от екипа да ви внушава вина или да ви делегира права, които вие няма как да изпълните, защото това е чужда територия, в която вие нямате участие, а и не би трябвало да имате. Няма как да вземете мерки по отношение на ситуация, случила се в детската градина, след като не сте били там, а и не сте чули гледната точка на другия участник - детето ви. Вие бивате включени в проблема индиректно, запознавате се с гледната точка на засегнатото лице, но възприятието е опосредствано, не е ваше лично.

Няма как да сте обективни в такава ситуация и вероятно ще действате по презумпция, т.е., приемайки чуждата истина за ваша. Позволявайки това, вие налагате негатив върху детето, въпреки че то не е направило нищо спрямо вас, а и вие сте позитивни към него в момента на взимане от детска градина, когато често се провеждат тези разговори с учителите.

Ако приемете оплакване към детето в такъв момент, вие на първо място допускате да се опорочи един прекрасен миг между вас и мъничето - мига на срещата ви, която е чакана с нетърпение. Освен това, разговорите, касаещи детето ви, не бива никога да се водят пред него. Затова ако изобщо се стигне до такава ситуация, помолете персоналът да ви предложи подходящи и за двете страни време и място за провеждане на педагогическа среща за разговор.

дете деца детска градина
Снимка: iStock

От друга страна обаче, вие също не проявявайте претенции и необосновани очаквания към учителите. Не се опитвайте да внушавате вина у екипа, че адаптацията не се случва „по план“, защото „план“ няма. Всичко е индивидуално и зависи и от трите страни: родители – дете – учители. Опитвайте се винаги да изпълнявате всичко, свързано с детето ви вкъщи, давайте му любов, градивно внимание и търпение. Отдайте търпение и любов и на себе си, за да сте балансирани и вечер, и сутрин, когато се подготвяте с мъничето за тръгване.

Но никога не излъчвайте  съжаление към детето си, не го приемайте  за жертва на обстоятелствата! Защото то поема по своя  път на самостоятелна личност и това е прекрасно!

Приемайте, че колкото повече ситуации за преодоляване по този път има, толкова по-градивно и полезно ще е за вас и за децата ви. А това винаги е повод  за празник, затова се опитайте да отбележите подобаващо всяка нова малка  победа: например „Днес ще се разходим в парка, защото денят ти е бил чудесен и ползотворен и трябва да честваме това.“

дете деца детска градина
Снимка: iStock

Препоръка: Подхождайте към педагозите с уважение и респект, като изисквате същото и към вас от тяхна страна. Изграждайте отношението си с тях на база доверие. Задайте тон на общуване, който да е симбиоза между неформален и делови. Поставете етични граници и не ги престъпвайте. Вежливостта и етиката между двете страни са задължителни. Не пречете на професионалистите да си свършат работата, но и не им позволявайте навлизане във вашия и този на детето ви личен свят.

Учителят е за да учи, родителят - да формира. При първото се изисква уважение, при второто - любов. За първото се получава заплата, за второто - светлина! Затова бъдете светлина и нека блясъкът ви не помръква! Вашите деца го заслужават.

Не пропускайте да последвате Ohnamama.bg във Facebook и Instagram!

Прочетете още от Мая Николова: