Периодът в детската градина е една по-ранна възраст при децата. Най-първо там трябва да наблюдаваме до колко детето възприема речта и до каква степен може да я прилага, т.е. да използва онова, което е научило до този момент. 

Най-напред наблюдавайте детето дали е проговорило, колко думи има в активният си речник, съветва логопедът Милка Игнатова.

Децата на 3 години

Те следва вече да говорят разбираемо, но не напълно правилно. 

  • Друго, което е добре да се следи, е до колко детето разбира вашите думи и може ли да изпълнява инструкции? Дали детето може да дава отговори на поставен въпрос от рода на „Как се казваш? На колко години си?“.
  • Може ли да изпълни ваша молба, например „Донеси куклата!“ и др.

Тоест следим за разбираемостта на детето - дали разбира думите и техния смисъл.

По-често нарушение в тази възраст са артикулационните нарушения. Особено често се среща нарушен звук „с“ и цялата група на съскави „с,з,ц“. Това обикновено след навършени четири години е добре вече да се работи с логопед.

Детето бърка С и З - логопед обяснява защо се случва и как да помогнем 

Детето бърка С и Ш, защо и как да му помогнем?

Разбира се, може да се наблюдават артикулационни нарушения на други говорни звукове, в по-напреднала възраст.

Ами децата от 5 до 7 години?

Следете звуковете „ш“ , „р“ и „л“. Там също се наблюдават нарушения в този период по-често.

Ако детето не може да казва Р - как да му помогнем? 

Как да научим детето да казва правилно Л? Упражнения от логопедa Милка Игнатова 

Всяка допълнителна подкрепа в периода на детската градина е добре дошла за детето.