Чуйте тази статия в аудио формат:

Звук „Л“ е звук, който се формира в по-късна възраст на детето, а именно след навършването на  5 години.

Звукът е в една група със звук „Р“. Често децата правят заменки на двата звука. Голяма част от населението не изговаря правилно звук „Л“ в твърда позиция (ла, ло, лу, лъ), а неговата диалектна форма (уъ). По-рядко се среща неправилно изговаряне на меката форма (ле, ли, лю, ля). 

Ако детето не може да казва Р - как да му помогнем? 

Ако искате да улесните детето при изговора на този звук, за начало е добре да я изговаряте правилно вие.

Хубаво е детето да види как се движат артикулационните органи при изговора. В правилната артикулация на звука устните не се движат, а само езикът, разказва за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

говор дете
Снимка: iStock

Добре е да се прави артикулационна гимнастика, която главно да включва упражнения за езика като:
    • Движение на езика наляво и надясно;
    • Движение на езика нагоре и надолу;
    • Облизване на устните с език;
    • Облизване на зъби с език;
    • Колче с език ( кля-кльо);

Може да тренирате и с четене и повтаряне на думи, изречения  текстове съдържащи този звук. Запознайте детето с буквата на звука. 

Думи в мека позиция:                                     
Лек, лед, лепи;                                                   
Пале, теле; пиле                                                   
Лик, липа, лира;                                               
Коли, моли, мели;                                                
Люто, люлее;
Лято, коляно;

Думи в твърда позиция:
лак, лама, лале, кал
лък, лъч, слънце,
лов, лови, локва, кол,
лук, лупа, висулка, лудории

Стихче за тренинг на звук „Л“, което включва звук и в двете му позиции:

Липа
Липата, голяма и бяла,
люшка листата си цяла.
Липсва ѝ топлото лято
и веселото птиче ято.

Автор: Милка Игнатова

Важно е упражненията и изговарянето на думите да е пред огледало. Работата вкъщи е много важна за логопедичната терапия.