Много често децата заменят звуковете от така наречените „шушкави“ със звуковете от „съскави“ съгласни. Това е така, защото по-рано се формират С З Ц (към 4 години),  а по-късно Ш Ж Ч (към 5 години). Следователно детето заменя всички останали звукове: Ш става С, Ж става З, Ч става Ц.

Защо детето ги заменя? Причините може да са някои от следните, пише за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

Детето все още не е достигнало определената възраст, в която да формира съгласните ш, ж, ч. Най-естественото нещо е да ги заменя с по-ранни и лесни звукове.

Например дете на 3 или 4 години е съвсем естествено да казва Сапка вместо Шапка; каСон вместо каШон и т.н.

В тази възраст и при тези замени родителят е необходимо само да казва правилно думите и детето да е видяло как родителят изговаря звука.

Ако детето вече е навършило 5 години и прави замени на звук Ш със С е добре да се посети логопед. В тази ситуация може да има артикулационно нарушение. Т.е. детето да не прави правилната артикулационна поза, за да възпроизведе звука. 

Как може да помогнете на детето?

  1. Обяснете му добре разликите между звуковете.
  2. Покажете му, че думите звучат различно и смисълът им е друг, когато ги изговаря неправилно. 
  3. Покажете правилната поза на устните и езика – устите са напред про звук Ш и настрани в усмивка при звук С.
  4. Когато се изговаря звук Ссс, издишате студена струя въздух, а когато изговаряте Шшш има топла струя въздух.

Всички тези неща, могат да предразположат детето за работа със специалист. И най-добрият начин да му помогнете е да направите консултация с логопед.

Не пропускайте да видите още:

Детето бърка С и З - логопед обяснява защо се случва и как да помогнем 

Ако детето не може да казва Р - как да му помогнем? 

Как да научим детето да казва правилно Л? Упражнения от логопедa Милка Игнатова