Чуйте тази статия в аудио формат:

В трепетно очакване на своята рожба, всички майки си задават важен въпрос относно доходите си, а именно: Как се изчислява месечното обезщетение, което ще получавам през първата година на отпуск по майчинство, колко ще получавам през втората година, какво се случва с третата година и как стоят нещата с отпуска по бащинство.

В допълнение изникват въпросите за еднократните помощи за раждане на първо, второ, трето и следващо дете, както и на близнаци, плюс още какви права има една майка.

В новия епизод на “Ох, на мама! Podcast” oтговори дава мениджърът Човешки ресурси Мария Маринова.

Първа година майчинство

Всички лица в трудови правоотношения изплащат всеки месец осигурителни вноски по фонд „ Общо заболяване и майчинство“ , формирани като процент от брутното възнаграждение, на което се осигуряваме в законово определен диапазон.

Колко майчинство ще взимам през първата година? 

Обезщетението по майчинство се изчислява на базата на среднодневното ви възнаграждение за период от последните 24 месеца, като паричната стойност, която майката получава, е 90% от брутната получена среднодневна стойност, умножена по работни дни в месеца.

Втора година майчинство

Ако искате да получавате обезщетение за отглеждане на дете от държавата и през втората година, важен фактор е детето да не е записано в детско заведение.

По време на втората година, отглеждането на дете може да бъде преотстъпено със съгласие от майката, на бащата или на един от техните родители (баба или дядо на детето), но само ако работят по трудово правоотношение.

Колко получавам през втората година майчинство? 

През времето на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на майката или лицето, което е поело тази отговорност, се изплаща парично обезщетение, фиксирано от държавните органи.

Към момента сумата, приета за всеки месец през втората година, е в размер на 780 лева.

Трета година майчинство

Ако попаднем в ситуация нашето най-мило същество да не е прието и записано в заведение на държавна издръжка, то като родители имаме възможност да се възползваме от трета година неплатен отпуск без да рискуваме да загубим работата си!

По закон тази „трета година майчиство“ се изразява като шест месеца неплатен отпуск за всеки един от родителите на детето, като единият родител има право да преотстъпи своите 6 месеца на другия родител и с негово съгласие отглеждащият детето родител да използва 12 месеца неплатен отпуск без да има риск от прекратяване на трудовите правоотношения. Отпускът може да се използва наведнъж или на части.

Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Родителите, решили да се възползват от това право, трябва да уведомят работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Разбира се, в тази ситуация не получаваме обезщетения за отглеждане на дете, но пък работната ни позиция се пази до завръщането ни на работа след изтичане на 12 месеца неплатен отпуск, което ни дава възможност да прекараме още една година, грижейки се за детето си.

Могат ли да ме уволнят, докато съм в отпуск по майчинство и в какви случаи?

Много важен момент е да сме информирани, че времето през което се ползва неплатен отпуск от 12 месеца по тази точка от закона, се счита за трудов стаж.

Бащинството

Според Кодекса на труда, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. 

Тези дни се заплащат на таткото, според осигурителния му доход и са зачетен трудов стаж.