В трепетно очакване на своята рожба, всички майки си задават важен въпрос относно доходите си, а именно: Как се изчислява месечното обезщетение, което ще получавам през първата година на отпуск по майчинство?

Всички лица в трудови правоотношения изплащат всеки месец осигурителни вноски по фонд „ Общо заболяване и майчинство“ , формирани като процент от брутното възнаграждение, на което се осигуряваме в законово определен диапазон.

Обезщетението по майчинство се изчислява на базата на среднодневното ви възнаграждение за период от последните 24 месеца, като паричната стойност, която майката получава, е 90% от брутната получена среднодневна стойност, умножена по работни дни в месеца.

Всяка бъдеща майка има право да използва поради бременност и раждане 410 дни за всяко дете, от които 45 дни се ползват задължително преди раждането.

В помощ на всяка очакваща дете дама, имаме един съвет - изкарайте си ПИК (персонален идентификационен код) в НОИ (Националния осигурителен институт).

Така ще можете да получите достъп до своето досие и с помощта на калкулатор в онлайн системата на НОИ лесно ще можете да изчислите на база внесените осигуровки стойността на паричното обезщетение, което ви се полага.