Може ли плодът да изпрати свои собствени стволови клетки, за да възстанови или "поправи" увредени органи на майка си? Генетично различни фетални клетки могат да останат в тялото на майката десетилетия след раждането и дори могат да се включат в нейните органи.

Популярна научна теза предполага, че фетусът може да изпрати свои собствени стволови клетки на майка си, за да възстанови увредените й органи. И се оказва, че има истина в този феномен.

Трансферът и включването на фетални стволови клетки в органите на майката се нарича фетоматерален микрохимеризъм. Документ от 2016 г. в Journal of Cancer Research and Clinical Oncology дефинира феномена по следния начин:

"Микрохимеризмът на феталните клетки се определя като персистиране на фетални клетки в майката в продължение на десетилетия след бременността без видимо отхвърляне. Феталните микрохимерни клетки се присаждат към майчиния костен мозък и са способни да мигрират през кръвообращението и да достигнат тъканите."

Стволовите клетки по същество са "празни плочи", които имат способността да се превръщат в множество различни тъкани и като такива играят голяма роля в развитието на плода. Идеята с фетоматералния химеризъм е, че тези клетки могат да бъдат транспортирани извън феталната система и да се интегрират напълно в системата на майката, въпреки отчетливо различната генетика на клетките.

Учените са били наясно със съществуването на фетоматералния микрохимеризъм (в широк смисъл) от десетилетия. Проучване от 1996 г. в Proceedings of the National Academy of Sciences, например, установява, че при хората генетично различни клетки от мъжки плод се запазват в тялото на майката до 27 години след раждането.

По-късни изследвания показват, че тези фетални клетки могат да бъдат открити в множество органи както при човешки, така и при лабораторни мишки майки::

Фетоматералното прехвърляне вероятно се случва при всички бременности и при хората феталните клетки могат да персистират десетилетия. Микрохимерни фетални клетки се намират в различни тъкани и органи на майката, включително кръв, костен мозък, кожа и черен дроб.

Проучване от 2015 г., публикувано в списанието Circulation Research, разглежда въпроса за феталните стволови клетки, които всъщност лекуват майчините органи. В това проучване изследователите чифтосват женски мишки с трансгенни мъжки мишки, които са маркирани с флуоресцентен протеин, който позволява на изследователите да проследят потока на стволовите клетки на плода от плацентата на майката в сърцето му, докато те предизвикват сърдечно увреждане на майката. Те откриват, че феталните стволови клетки директно се насочват към увредените сърдечни клетки и се интегрират напълно в сърцето на майката.

Въпреки че това изследване е проведено върху мишки, има голям брой изследвания, които предполагат, че подобни явления могат да се появят при хората.

Все още има много изследвания, които трябва да се направят, за цялостните механизми зад този процес и съвкупността от ефекти, които може да има както върху плода, така и върху майката.