Бременността е много важен момент не само за всяка жена, но и за продължаване на човечеството. Това е и причината хората да отделят специален раздел в закона, който да обяснява правата и да дава закрила на жените, когато са бременни и майки.

В следващите редове нашият експерт Мениджър човешки ресурси Мария Маринова ще ви запознае с основни права на бъдещите майки, кърмачки и дами в напреднал етап на ин витро лечение, за да сте подготвени, ако попаднете в ситуация, неотговаряща на вашето състояние.

При неподходящи условия на труд

При неподходящи условия на труд, по предписание на здравните органи, работодателят е длъжен да приспособи условията на работното място или при невъзможност от промяна, да премести служителката на друга подходяща работна позиция.

Ако новата заемана позиция е с по-ниско възнаграждение, то дамата има право на парично обезщетение за разликата в заплатата, съгласно отделен закон.

Как ни защитава законът, когато сме бременни и как ни помага държавата? Има ли специфики в процеса на работа, докато сме в очакване на нов живот в семейството? В епизода на “Ох, на мама! Podcast”, прикачен горе, на тези и още много въпроси отговаря Мария Маринова.

При предписание от лекар за освобождаване от задължения

При предписание от здравните органи за освобождаване от задължения на неподходяща за състоянието работа, жената трябва да получи обезщетение от работодателя в размер на получаваното брутно възнаграждение от предходния месец.

"Бременна съм и искам да работя". Спазвайте тези правила

Командировки и "хоум офис"

Работодателят няма право да командирова бременна жена или майка на дете до 3-годишна възраст без писмено съгласие от нейна страна. Бременните жени или майки на деца до 6-годишна възраст имат право на надомна работа или така наречения „хоум офис“ при същия или друг работодател.

Ако работодателят няма възможност да осигури този вариант на работа, то жената може да премине на надомна работа при друг работодател, но трудовите отношения с първия работодател не се прекъсват - служителката се намира в неплатен отпуск!

При навършване на 6-годишна възраст на детето неплатения отпуск се прекратява и жената трябва да се върне на работа при първия работодател. Ако заеманата преди това длъжност е съкратена, работодателят осигурява на жената с нейно съгласие друга подходяща работа.

Важно е да се знае, че правата на майката по последните две точки за командировка и „хоум офис“ могат да се ползват от бащата, ако тя не е в състояние да се възползва от тях!

Не пропускайте да ни последвате във Facebook и Instagram!