Мъртво раждане е налице, когато бебе се роди без признаци на живот на или след 20-a г.с. Преди тази седмица се диагностицира като спонтантен аборт. Бебето може да е починало по време на бременността или при раждането. Мъртвородените са рядкост и се срещат при малко над 1 на 200 раждания.

Класификация

Медицината класифицира три типа мъртво раждане, поместени в научна статия на международния Център за превенция и здравен контрол (Прочетете оригиналния текст):

  • Ранно мъртво раждане се определя като смърт на плода между 20 и 27 г.с.
  • Късно мъртво раждане може да настъпи между 28 и 36 г.с.
  • Раждане на мъртво дете се класифицира като такова при случай от 37 г.с. до приключване на бременността

Каква е причината за мъртво раждане?

Има редица причини, поради които може да настъпи, но, за съжаление, невинаги е възможно лекарят да определи каква е тя. Фактори, които могат да доведат до мъртво раждане, включват:

Усложнения с плацентата

Когато плацентата, доставяща кръвта и жизненоважното хранене на бебето, не функционира правилно.

Прееклампсия

Това състояние намалява количеството на кръвния поток, което достига до бебето, и засяга около 5% от бременностите, но не всички водят до спонтанен аборт или мъртво раждане.

Предшестващо вродено състояние

Дефект, който означава, че органите, слухът или мозъкът на бебето не са се развили правилно.

Проблем по време на раждане

Рискът по време на самото раждане е много нисък, но понякога бебето може да има проблеми при този процес и да изпита раменна дистокия, при която раменете се заклещват, напускайки родовия канал, и силно ограничават кислорода, тъй като пъпната връв се смачква.

Преодоляване на мъката след мъртво раждане

Ако вашето бебе е мъртвородено или сте претърпели болката от късен спонтанен аборт, може да ви се струва, че никога няма да преодолеете загубата си.

Вашите лекари и акушерки ще ви дадат време, което да прекарате със своето бебе след раждането, ако поискате, както и да ви помогнат да направите отпечатъци от ръце и крака, които да запазите, ако имате такова желание.

Всеки се справя по различен начин с една загуба – това важи и за мъртвото раждане. Макар че вероятно никога няма да преодолеете напълно смъртта на своето бебе, в крайна сметка, ще приемете случилото се и болката ще намалее. Докато стигнете до тази момент, е нужно да се справяте със своята скръб и дори гняв ден за ден и със собствено темпо. Ще има моменти, които ще бъдат по-трудни от други – например терминът на бебето или датата, на която сте разбрали за бременността.

При някои хора може да е трудно да говорят с вас за случилото се, но трябва вие да зададете дневния ред - ако смятате, че имате нужда и искате да говорите за вашето бебе, да покажете на хората снимки и да споделите какво се е случило, тогава трябва да го направите. И винаги помнете, няма времева скала - само вие знаете кога сте готови да се отърсите от болката и да приемете постепенно случилото се.