Стволовите клетки са бъдещето на медицината. Десетки тежки заболявания се лекуват успешно с терапия с ценните клетки, стотици други са в последен - трети етап на клинични проучвания. Стволовите клетки от пъпна връв могат да бъдат съхранени само веднъж в живота – при раждането. Решение, което идва с много надежда за спокойно бъдеще и още повече въпроси.

Съхраняването на стволови клетки на бебето е инвестиция, която се прави в здравето на детето и е важно да се избере правилното място за съхраняване на тази инвестиция. Обикновено проучването започва с четене на наличната информация в публичното пространство. Когато го правите, обърнете внимание на източниците, които ползвате. Доверете се на медии с добър имидж. Не се доверявайте на сензационни заглавия, които срещате еднократно. Сензационната и скандалната информация са тези, които се мултиплицират най-бързо. Така че ако такова заглавие се среща в един или ограничен брой сайтове, имайте едно на ум за достоверността на информацията.

Не пропускайте срещата на живо с представител на тъканната банка. Информацията е специфична и изисква обстоен разговор. Задайте всички въпроси и споделете всички притеснения, които имате. Съберете максимално много информация за тъканната банка. Обърнете внимание на посланията, на начина, по който се говори за конкуренцията. Обърнете внимание дали човекът срещу вас създава доверие и дали внушава грижа.

стволови клетки
Снимка: Istock

Тъканните банки работят по сходен начин. Кръвта и тъканта се вземат, транспортират се (ако се налага), обработват се, и се замразяват. Важна е апаратурата, с която се извършва обработката, т.е. извличането на стволовите клетки. Всички тъканни банки твърдят, че са оборудвани с последно поколение апаратура, която извлича максималното количество стволови клетки от кръвта чрез прецизното им отделяне от плазмата.

Въпреки всички сходства, има някои безспорни предимства на българските тъканни банки пред чуждестранните представителства.

Времето до замразяването на клетките е от съществено значение

Качеството на замразената проба зависи от броя живи стволови клетки. A броят живи стволови клетки зависи най-вече от скоростта на замразяане. На 72рия час след вземането на пробата, живите стволови клетки значително намаляват. Затова е важно времето за транспорт да се минимизира. Българските тъканни банки имат преимуществото да обработват пробите и да съхранят материала по-бързо, защото не се налага да се извършва дълъг транспорт. Това е гаранция за по-голямо количество живи стволови клетки.

Транспортът е важен

Друго преимущество на българските банки е транспортирането на всяка проба със собствен обучен екип и транспорт, а не с куриер. Това гарантира, че пробата ще тръгне към лабораторията незабавно след раждането и ще бъде транспортирана от квалифициран специалист, част от екипа на тъканната банка. Не се налага използването на въздушен транспорт, който излага клетките на радиационно облъчване и действа пагубно на виталността им. Транспортът на стволовите клетки е необходимо да се извърши в специален контейнер за тъкани, органи и клетки, който ще поддържа температурата на средата стабилна.

стволови клетки
Снимка: Istock

Отговорността за съхранения материал

За дейността си тъканните банки е необходимо да имат лиценз от държавния орган, който в България е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Лицензът на тъканните банки е за вземане, обработка и съхранение на генетичен материал. Ако крио банката обаче има разрешение само за краткотрайно съхранение на пробите, агенцията контролира процеса до момента на транспортиране на пробите в мястото на съхранение. Такъв обикновено е случаят с чуждестранните тъканни банки, които взимат материала в България и го изпращат за обработка и съхранение извън страната. Българските банки ръководят целия процес и носят пълната отговорност за съхранения материал и след замразяването му.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и искате да научите повече за процеса, влезте ТУК.