Ражданията на близнаци стават все по-често явление в световен мащаб. От 1980 г. процентът на ражданията на близнаци в света се е увеличил с повече от 30% - от 9 раждания на близнаци на 1000 раждания през 1980-1985 г. до 12 раждания на близнаци на 1000 раждания през 2010-2015 г.

Нещо повече, абсолютният брой раждания на близнаци се е увеличил с 42% през този период — от 1,1 милиона раждания на близнаци в началото на 80-те до 1,6 милиона раждания в началото на първото десетилетие на 21 век.

За сравнение, общият брой на ражданията в света се е увеличил само с 8% през същия период.

Сред основните причини за това е явлението на все повече двойки с репродуктивни проблеми, които се подлагат на недицински асистираната репродукция, която включва ин витро оплождане (IVF) или когато яйцеклетка се опложда със сперма в лабораторна условия и се прехвърля в матката, тъй като и в двата случая, с цел по-голяма успеваемост на процедурите, в матката се прехвърля повече от един ембрион.

Вижте кои са основните стъпки, които да предприемете, при проблемно забременяване

Изследователи, цитирани от LiveScience.com, са анализирали информация за ражданията на близнаци от 165 държави между 2010 и 2015 г.

За 112 от тези страни учените също така са получили информация за ражданията на близнаци между 1980 и 1985 г., което позволява сравнение между тези периоди.

Установява се, че през периода от три десетилетия раждаемостта на близнаци се е увеличила с повече от 10% в 74 от 112-те страни.

Увеличението се дължи главно на увеличенията на двуяйчните или разнояйчните близнаци н- нивата на монозиготни или еднояйчни близнаци са останали приблизително еднакви в световен мащаб, с около 4 раждания на еднояйчни близнаци на 1000 раждания.

На ниво континент Северна Америка отбеляза най-голямото увеличение на ражданията на близнаци, със 71% увеличение на процента на ражданията на близнаци за периода от три десетилетия, следвана от Европа с 58% увеличение.

Какво трябва да знаем, ако очакваме близнаци?