Обезщетението за втората година от майчинството ще бъде 780 лева (колко е вече и минималната работна заплата в България), реши окончателно парламентът, гласувайки бюджета на Държавното обществено осигуряване. Обезщетението влиза в сила със задна дата от януари 2023 г.

Имайте предвид! Ако искате да получавате обезщетение за отглеждане на дете от държавата и през втората година, важен фактор е детето да не е записано в детско заведение.

По време на втората година, отглеждането на дете може да бъде преотстъпено със съгласие от майката, на бащата или на един от техните родители (баба или дядо на детето), но само ако работят по трудово правоотношение.

През времето на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на майката или лицето, което е поело тази отговорност, вече ще се изплащат 780 лв.

Припомнете си колко майчинство ще взимате през първата година