Най-важното за благополучието на едно семейство е да се сведат до минимум ситуациите, които водят до травматични преживявания. Има случаи обаче при които семейният климат е силно влошен, атмосферата е конфликтна и наситена с негативни преживявания в продължителен период от време. И ако родителите са опитвали да намерят път един към друг, но не са успели, то значи е дошло време да се противопоставят на процъфтяването на тази болна система.

По своята идея разводът или раздялата на родителите би трябвало да е решение, което да доведе до по-удовлетворяващо функциониране за членовете на семейството. Това е шанс за децата да видят по-здравословни модели на поведение, в които родителите им са щастливи. Изглежда логично и приемливо, но това е път, който трябва да се извърви, а този път може да бъде осеян с непреодолими препятствия. Често разводът е наситен със силно негативен заряд, като причината за това не е той сам по себе си, а начинът, по който се случва.

Независимо от развоя на процеса, това е събитие, което засяга всички членове на семейството и той не може да бъде скрит. Родителите се изправят пред въпроси, чиито отговори са трудни и водят до гняв, отчаяние, страх и пр., като на практика човек може да преживее почти целия спектър от негативни емоции. Но може би чувството за безпомощност е водещо и най-задушаващо, когато трябва да кажем на детето какво се случва.

За един любящ родител вероятно първата мисъл е, че ще причини огромна болка на своето дете. В същото време реалността го е стиснала за гърлото и алтернатива няма.

Преди да се помисли как трябва да се поднесе тази новина, е важно всеки родител, изправен пред подобно изпитание, да знае защо е важно да се говори с детето за развода. Едва след това ще има по-ясна представа и кой е правилният начин да се направи това. Този разговор обикновено е една от най-трудните и емоционални стъпки в процеса на раздялата. И именно от справянето на родителите с тази стъпка зависи нивото на доверие, което децата ще изпитват в бъдеще към своите майка и татко.

Освен това този разговор ще отвори пространство напред във времето за следващи такива, когато децата отново ще имат нужда да усвоят информацията. Това се налага поради непрекъснатото надграждане на когнитивните функции, социалните компетентности и емоционалното съзряване на развиващата се личност. Не се учудвайте, ако детето ви инициира темата отново след време - то вече ще е готово да преработи и осъзнае събитията по нов начин, защото е развило нови годности за това.

Как трябва да се поднесе новината за развода зависи от редица фактори, от които най-важни са възрастта и нивото на психично развитие на детето. Родителите не бива да подценяват и собственото си емоционално състояние и ако им е трудно и не знаят как да подходят, то е редно да се обърнат към специалист за консултация и обективни насоки. В този момент специализираната помощ отвън може да бъде изключително полезна с оглед на всеки конкретен случай и ситуация.

Често страховете (съзнавани или не) на родителите, могат да ги доведат до убеждението, че няма нужда да се говори с детето за раздялата или дори че е най-добре да се скрие от него и то след време да разбере от самосебе си. Възможно е някои родители дори да излъжат, че липсващият родител е заминал или има много работа, затова не е вкъщи. До всичко това те прибягват, разбира се, водени от желанието да предпазят детето от травматични преживявания.

Дали това е подходящият начин?

Нашата практика показва, че не е.

Нещо повече - подобен подход води до несигурност и обърканост в детската душа, както и до нарушаване на връзката с родителите, изградена на доверие.

Затова е важно да се запитаме от какво има нужда детето в този момент. И може би много родители ще си кажат – разбира се, че мама и тако да са заедно. Да, това е най-хубавото за едно дете, но най-голямата потребност на зависимият малък човек е от сигурност. Чувство, което може да бъде сериозно разклатено, дори и при наличието на двамата родители у дома.

Придържането към реалността и поднасянето ѝ по подходящ за възрастта на детето начин е най-правилният и здравословен подход в процеса на раздялата или развода. Ако ви е трудно и не знаете какви думи да подберете, приемете, че това е нормално. Вие самите се намирате в труден етап, който може да доведе до описаните по-горе негативни чувства, а те от своя страна да попречат на преценката ви или да ви подтикнат към твърде емоционални постъпки.

Затова едно от най-важните неща, които трябва да направи всеки родител, преминаващ през конфликтна и травматична раздяла, е да се погрижи първо за себе си. Само така ще бъде полезен и на детето си. Ако чувствате,че ви е трудно да се справите сами, не се колебайте да потъсите специализирана помощ! Това ще ви даде увереност как да действате по най-правилният начин спрямо ситуацията и ще ви подпомогне по пътя в приемането на развода или раздялата като ново начало.