Нашите експерти

Велислава Николова и Ангела Иванова Психопознание

Велислава Николова и Ангела Иванова Психопознание

Ангела и Велислава работят заедно от 2014 г. Екипната им работа е насочена към родители, деца и тийнейджъри. Провеждат консултации, индивидуални сесии, групови занимания. Организират и семинари на различни теми от света на детското и семейно развитие, възпитание и родителстване. 

Екипната  им дейност  дава възможност  за работа с партньорски двойки и развеждащи се родители, прилагайки подход, при който се комбинират психологически консултации и медиация. При него се съчетават индивидуалната работа на всеки партньор с отделен психолог, с последващи  общи срещи за договаряне между партнорите, съвместно с техните консултанти по психично здраве. Това е подход, който Ангела и Велислава споделят,че дава много добри  резултати при оптимизирането на патньорските взаимоотношения и тези  на родителите след раздяла. 

Велислава Николова е магистър по детско-юношеска психология, магистър по философия и с допълнителна квалификация по клинична психология, придобити в СУ „Св.Климент Охридски”. Има сертифицирани обучения по детско развитие, оценка и диагностика. Както и квалификационни обучения към водещи организации в областта на детското развитие и семейните отношения. Ориентирана е към екипна работа с родители, работа с патогенни семейства. През последните години е с основен фокус на работа - развеждащи се родители и родителстване след раздялата.

Ангела Иванова е магистър по клинична и консултативна психология от СУ „Св.Климент Охридски”. Има сертифицирани обучения за личностни, проективни и невропсихологични тестове от водещи в областта организации в България. Има стаж в детски центрове за деца с увреждания, опит като училищен психолог, а понастоящем е психолог в Дневен център за лица с психични заболявания към ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”. Участие в проект за социално включване на деца и младежи от център за временно настаняване.

Ангела и Велислава имат съвместни участия във II Национален Конгрес по Клинична Психология 2016 г. в София; XVI Европейски Конгрес по Психология, 2019г. в Москва, както и редица други участия в семинари и конференции. Членове са на Българската Асоциация по репродуктивна психология и се развиват в сферата на когнитивно-поведенческата психотерапия към Институт за Психично Здраве и Развитие.

За тях и събитията, които организират, можете да научите повече от професионалналнте им страници във фейсбук ПСИХОПОЗНАНИЕ и УЧИЛИЩЕ ЗА РАЗДЕЛЕНИ РОДИТЕЛИ.

Най-най...

Ново

пишете ни