Мама е... най-чистото и най-прекрасното същество на света. 

Мама е вселена и докато растеш, винаги тя е до теб.

Майките не могат да се сърдят на децата си, те искат най-доброто за тях и винаги ще намерят начин да го направят.

Нека днес си спомним за детството, което са ни дали, и любовта, с която са ни хранили. 

Защото майките са най-скъпото нещо, което притежаваме. 

***

Една млада жена току що тръгвала по пътя на своето майчинство. Вглеждала се в личицето на новороденото си дете и мислела: „Колко ли ще продължи това щастие?” А Ангелът, който стоял до нея, ѝ отговорил: „Пътят на майчинството е дълъг и труден. Ти ще се състариш, преди да стигнеш до края му. Но знай, краят ще бъде по-добър от началото”. 

Но младата майка била щастлива и не можела даже да предположи какво може да е по-добро от тези прекрасни години. Тя играела с децата си и по пътя събирала цветя с тях, къпела ги в чистите потоци, слънцето светело. Майката танцувала с рожбите си и викала от радост: „Нищо не може да е по-прекрасно от това щастливо време!” 

жена депресия бебе тъга майка
Снимка: Istock

Когато настъпила нощ и започнала буря, тъмният път пред тях не се виждал, а дечицата треперели от страх и студ. Майката ги прегърнала, притиснала ги близо до сърцето си и ги покрила с наметалото си… Децата казали: „Мамо, нас не ни е страх от нищо, защото ти си с нас и нищо лошо не може да ни се случи”. 

Настъпило утрото, те видели пред себе си една висока-висока планина и започнали да се изкачват, и се уморили... Майката също била уморена, но през цялото време говорела на децата си: „Потърпете, още малко и ще стигнем там”. Когато децата се изправили и стигнали до върха, те казали: „Мамо, ние никога нямаше да успеем да направим това без теб!” 

Като си легнали вечерта, майката погледнала към звездите и си казала: „Това е по-добър ден от вчерашния, защото моите деца познаха силата на духа пред лицето на трудностите. Вчера им дадох храброст, а днес – сила.”

майка дете бебе
Снимка: Istock

На следващия ден се появили странни облаци, които затъмнили цялата земя. Това били облаците на войната, ненавистта и злото. Децата търсели майка си в мрака, викали името ѝ… а когато успели да се намерят едни други, майката им казала: „Вдигнете очите си към Светлината”. Погледнали децата и видели високо над тези облаци вечната слава на Вселената, и това ги извело от мрака. 
Тази нощ майката си казала: „Това е най-добрият ден от всички, тъй като показах на децата си пътя към Бог”. 

Минавали дни, седмици, месеци и години… Майката остаряла, прегърбила се… Но децата ѝ били високи, силни и умни, те смело вървели през живота си. Когато пътят станел прекалено стръмен и труден, те я вдигали на ръце и я носели, защото тя била лека като перце… Накрая, когато се изкачили горе в планината и вече без нея виждали, че пътищата стават светли, а златните врати за широко отворени. 

майка дете
Снимка: Istock

И казала майката: „Аз стигнах края на моя път. Сега вече наистина знам, че краят е по-добър от началото, защото виждам, че моите деца могат да вървят напред сами, а техните деца – след тях”. И децата казали: „Мамо, ти винаги ще бъдеш заедно с нас, даже когато преминеш през тези врати”. 

Те стояли и наблюдавали как тя продължила да върви напред сама и как портите бавно се затворили след нея”. Тогава казали: 

„Сега ние не я виждаме, но тя все още е с нас. Майка като нашата е повече от памет. Тя завинаги е живо присъствие."

майка дъщеря
Снимка: iStock

Вашата майка е винаги с вас – тя е в шепота на листата, когато вървите по улицата; тя е в мириса вашите изпрани ризи и чаршафи; тя е прохладната ръка на челото ви, когато ви е зле. 

Мама живее във вашия звънък смях и е малко невидимо кристалче във вашите сълзи. 

Тя е онова място, където вие слизате от Небесата – вашия първи дом; и пак тя е картата, по която вие извървявате стъпка по стъпка пътя на своя живот. 

Мама е вашата първа любов и вашата първа тъга и нищо на света не може да ви раздели. Нито времето, нито мястото. Нито даже смъртта.

10 неща, които една майка никога няма да признае
10 снимки

10 неща, които една майка никога няма да признае