Стереотипите, основани на полов признак, са широко застъпени в глобален мащаб и се предават през поколенията. Още от най-ранна възраст децата се научават как да се държат като „момчета“ или „момичета“, какво трябва да правят или да не правят, кои са „женски“ играчки и кои „мъжки“, кои са игрите за „момичета“ и кои само за „момчета“, кои са „женските“ цветове и кои „мъжките“.

Разбира се, момчетата и момичетата са различни, няма как да пренебрегнем този факт, нито може да очакваме, ще се постигнем абсолютно равенство.

Това, върху което е добре да се замислим, обаче е какво ни мотивира като хора да използваме стереотипите, за да се нараняваме? Вярвам, че няма родители, които умишлено да възпитават децата си да бъдат насилници, но как тогава се превръщат в такива?

Не само стереотипно, но и статистиките потвърждават, че мъжете в по-голяма степен проявяват физическо насилие над жени.

Психологът Евелина Лафчийска споделя с Edna няколко важни стъпки, за да отгледаме момчета, толерантни и уважаващи жените.

Вижте ги обобщени в галерията.

Как се отглежда момченце, което уважава жените
5 снимки

Как се отглежда момченце, което уважава жените