Ако жизнените функции на един от близнаците спрат преди, по време или малко след раждането, разбираемо e да преминете през широк диапазон от емоции. Независимо дали сте били подготвени за загубата на някое от бебетата, или това е било напълно неочаквано, се намирате в сладко-горчива ситуация – с едно новородено, което да обичате и обгрижвате, и друго, за което да скърбите.

Разговори за загубата

В бъдеще вероятно ще искате да говорите с близнака за неговия/нейния брат или сестра. Сложната връзка на близнаците включва и факта, че те може да изпитат чувство на „загуба“ чак когато пораснат, макар никога да не са познавали другия. Имайки това предвид, ако намирате за подходящо, бихте могли да запазите снимки на бебето, кичур от косата му или да използвате друг начин, за да го помните и почитате - както за самите вас, така и за другото си дете.

Търсене на помощ

Несъмнено ще искате да говорите с персонала на болницата за това какво се е объркало. Да искате отговори е напълно нормално, а медицинският персонал може да ви помогне, като даде цялата информация, с която разполага. Може да почувствате гняв и дори да обвинявате себе си или другите за загубата на своето бебе. Вашите акушери, а по-късно и вашият здравен посетител, също трябва да разполагат с информация за консултации и местни групи за подкрепа, които биха могли да помогнат на вас и партньора ви да се справите със случилото се, за да се примирите със загубата на вашето бебе.