Късен спонтанен аборт се нарича загубата на бебето между 12-та и 24-та седмица от бременността.

Независимо от периода, спонтанният аборт е травмиращо преживяване, през което родителите трябва да преминат, но когато той настъпва на по-късен етап от бременността, може да се окаже още по-трудно за приемане.

Тъй като спонтанният аборт най-често се случва в началото на бременността, късният спонтанен аборт е много по-рядко срещан и засяга около 2% от жените. Ако загубата настъпи след 24-та седмица, тя се счита за мъртво раждане.

Какво се случва, ако претърпя късен спонтанен аборт?

Ако загубите бебето си на късен етап от бременността, може да последва естествено или предизвикано раждане. В такъв случай вероятно ще успеете да видите бебето си, стига да имате такова желание. Това обикновено зависи изцяло от вас и вашите лекари, които би трябвало да подкрепят и уважат вашето решение. Имате право да организирате погребение, а за целта екипът в болницата може да ви даде повече информация за процедурата и какво следва.

След загубата вероятно ще се чувствате вцепенени и много крехки. Ще имате нужда да се справите с мъката постепенно и по собствен начин. Вашите родители и приятели може би трудно ще намират правилните думи, които да кажат на вас и вашия партньор, докато вие сигурно имате желание да говорите подробно за преживяното. Това отново е нещо, което трябва да направите според собственото си темпо, и определяте вие.

Не позволявайте на мъката ви да бъде продиктувана от други хора и не чувствайте, че трябва да преминете през определени „етапи“ за даден период от време. Ще ви трябва достатъчно помощ и подкрепа, за да се справите със случилото се, дори и да ви отнеме много време, за да го осмислите.