Еднократната помощ за раждане Ви се полага без значение какви са доходите на семейството. 

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, при условие че детето не е оставено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето. Правото за получаване на тази помощ имате от датата на раждане на детето и можете да я поискате в срок от 3 години след тази дата. 

Размер на еднократна помощ за раждане на дете

Размерът на помощта през 2022 г. е:

  • 250 лв. за първо дете,
  • 600 лв. за второ дете,
  • 300 лв за трето дете  
  • 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.

При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от Вас живи деца. Помощите се изплащат само ако детето не е настанено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето.

Необходими документи

  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;
  • Лична карта (за справка).