Ако сте родител на дете до 12 години, което е върнато от детско заведение (ясла или градина) или училище поради карантина, вече ще можете да ползвате болничен лист за временна неработоспособност.

Това Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза прие Министерски съвет и е в сила от януари 2023 г.

Досега такъв болничен можеше да се ползва само от родители на деца, върнати от детска ясла или детска градина.

Болничният ще се издава не само на родители с болни деца, но и на родители със здрави деца, които са в паралелка в училище или група в градината, поставени под карантина.

Уточнява се, че само единият родител има право на болничен, т.е. няма как и мама, и татко да са в болничен, ако детенцето им е вкъщи.

Грип А при деца - симптоми и лечение 

Платеният болничен важи до изтичането на срока на карантината.

Болничните листове за карантина са с отделен код. Така тези дни са извън регламентираните 40 дни платен болничен за година, които личният лекар може да издаде.

На колко дни платен болничен имаме право?

Личният лекар има право да издава болничен лист за временна неработоспособност еднолично на осигурено лице до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. Тези 40 дни от личен лекар включват както болничните, ако самият човек е болен, така и дните, които можем да получим, за да се грижим за дете или близък.  Ако броят на дните в годината надхвърли 40 дни, то следващият болничен лист може да се издаде от лекарска комисия (ЛКК). Тя може да разреши болничен до 180 календарни дни.

Грип или вирус: как да познаем от какво боледува детето?

Родителите на деца до 18 години имат право на платен болничен за гледане на детето до 60 дни в рамките на една календарна година.

За всеки ден, след регламентираните 40 в рамките на годината на човек, при необходимост, болничния лист се издава от лекарска комисия.

Колко получавам, когато съм в болничен?

Първите три дни от болничния са за сметка на работодателя и са в размер на 70% от дневното възнаграждение за съответния месец. Следващите дни се покриват от НОИ и са в размер на 80% от средноднвеното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са плащани осигуровки за 18 месеца назад.