При удар от електрически ток, токът преминава през тялото по най-краткия път, като има входно място и изходно място, което обикновено е там, където тялото е било в контакт с пода. Например, ако детето хване с ръка неизолиран източник на ток, докато стои изправено на земята, то входящата рана ще бъде на ръката, а изходящата – на единия от двата крака.

Преминавайки през тялото, електрическият ток може да засегне нормалната функция на сърцето и дишането, тъй като води до спазъм на мускулите, както и изгаряния на тъканите.

И все пак, ако се случи – какво да правим?

Най-важното при инцидент с електрически ток е безопасността. Правилно е първо да спрем източника на ток, като изключим бушоните, след което с изолиращ предмет (пластмасова или дървена дръжка на метла), да отстраним източника от тялото на детето. След това трябва да проверим, дали то е в съзнание и дали диша нормално. Ако е в безсъзнание и не диша, незабавно да изпратим някого да се обади на тел. 112 за линейка и да започнем сърдечен масаж и изкуствено дишане. При безсъзнание с нормално дишане, детето трябва да се обърне в стабилно странично положение, за да се осигури свободен дихателен път.

След като сме осигурили нормалното дишане, идва ред да се погрижим за изгарянията. Наранените входни и изходни места трябва да охлаждаме най-малко 20 мин. и ако все още линейката не е пристигнала, да поставим хлабаво чисто кухненско фолио, за да предпазим от замърсяване.

Дори детето да няма видими увреждания, ако е претърпяло инцидент с електрически ток, препоръчително е да бъде прегледано от лекар, за да се избегнат евентуални усложнения, които могат да настъпят в последствие.

Инцидент с електрически ток навън е особено опасен, тъй като токът може да бъде с много високо напрежение, а и координацията по изключването му за осигуряване на безопасност, е по-бавна. Въпреки това, винаги трябва да помним, че нашето здраве и безопасност като оказващи първа помощ е гаранция, че ще има кой да помогне в критичната ситуация, така че не бива да се излагаме на риск.

Как да обезопасим дома?

Както при всеки един инцидент, най-добрата помощ, която можем да окажем е да вземем всички необходими мерки, за да го предотвратим. Това важи с пълна сила за инцидент с електрически ток, който може да се случи с малкото дете у дома или навън.

6 начина да предпазим децата си от злополуки у дома 

ток дете
Снимка: iStock

У дома винаги е по-лесно да организираме пространството така, че да бъде безопасно за децата. За целта можем да използваме предпазители за контакти, които не позволяват на малчовците да бъркат с остри предмети или пръсти или да включват електроуреди, имитирайки нас, родителите. Не бива да оставяме включени в контактите разклонители, удължители или електроуреди без наблюдение, както и да не оставяме достъп до повредени електроуреди. Ако в банята има контакт, той трябва да е изолиран и да внимаваме с него при къпането на детето, както и ако то остава само там.

Постепенно, с израстването на детето, то трябва да бъде обучавано как безопасно да работи с електрически уреди, тъй като ежедневието на съвременния човек не може без тях.

Ами навън?

Когато сме извън дома с малкото дете, вниманието ни трябва да бъде особено изострено.

Дали сме в парка, в градинката пред блока или на гости у приятели, мъника трябва да бъде под наблюдение. Децата са изключително любопитни и креативни, така че уличната лампа, стърчащ от земята кабел, сешоарът в съблекалнята на плувния басейн или включената електрическа четка за зъби в дома на ваши приятели, може да привлече вниманието и да провокира интереса. Повечето от тези неща няма как да бъдат нито предвидени, нито премахнати като опасности, така че за малките деца е необходимо да не остават сами в непозната среда и да бъдат приучавани на безопасно поведение.