Чуйте тази статия в аудио формат:

Холистичният подход в детското развитие спомага за това в хода на разтежа си мъниците да достигнат до пълния си потенциал. Той спомага едновременно детето да се развива физически, емоционално, социално, умнствено, както и изгражда морални ценности.

Какво значи холистично развитие?

Холистичното развитие се отнася до развитието на детето във всички области - физическо, социално, емоционално, интелектуално и морално/духовно. Това обикновено се случва чрез игра, тъй като играта е средството, чрез което децата учат най-добре. Хората са сложни същества, които се развиват в множество области. Това развитие се случва с различна скорост, по различни начини и уникално за всяко дете.

Прочетете още как играта е най-добрата подготовка за живота

Казано по-просто, фокусирането само върху една област от развитието на детето – като например неговите интелектуални умения – няма да позволи на детето да се развие напълно или да достигне пълния си потенциал.

Какво е холистичен подход към развитието?

Тъй като първите години от човешкия живот са време на интензивен растеж и учене, един от най-добрите методи за отглеждане и обучение на малки деца е използването на холистичен подход за грижа за децата.

Снимка: iStock

Холистичният подход означава, че родителите и учителите в живота на детето полагат съгласувани усилия, за да приоритизират и стимулират всички техни области на развитие.
Това означава да дадете на децата възможности за учене, които се фокусират върху 5-те аспекта на холистичното развитие:

  • Физическо развитие – изграждане на груба моторика и фина моторика, сензорно развитие и задоволяване на физическите нужди.
  • Социално развитие – да се научите да общувате, да споделяте, да се редувате, да работите заедно, да създавате значими приятелства, да разрешавате конфликти и да следвате социалните норми.
  • Емоционално развитие – изразяване на емоции по здравословен начин, задоволяване на емоционалните потребности, усещане и разпознаване на емоции и развиване на емоционална интелигентност.
  • Умствено (когнитивно) развитие – интелектуално развитие, учене на език и умствени концепции като сортиране, последователност и съпоставяне, и развиване на умения за критично мислене.
  • Морал, ценности и вярвания – духовно развитие, развитие на личността, взаимодействие с околната среда, възглед за себе си, вземане на морални решения и разбиране на моралните норми.

За да се насърчи холистичното развитие в ранните години, на децата трябва да се предоставят много възможности и дейности, които развиват множество умения едновременно.

Най-добрият и естествен начин децата да научат тези умения е чрез игра.

Няколко идеи за игри

Запомнете - скуката е прекрасна отправна точка за едно малко дете. Това е страхотен мотиватор за мислене и намиране на начини да играете и да се забавлявате.

Ето няколко холистични примера за обучение и видовете дейности, в които трябва да насърчите децата да участват, като ги оставяте сами да избират как да провеждат дейността:

Не прускайте още:

Как да учим детето си на самостоятелност в моралните му избори

Кога е моментът да позволим самостоятелност на децата си