Чуйте тази статия в аудио формат:

Ако детето ви не е прието в държавна ясла или детска градина, можете да го запишете в частна и да получавате компенсация за липсата на място в общински детски заведения.

Към днешна дата средният месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски ясли, градини и училища е в размер на 413 лв.

Но как да кандидатствате? Какви са условията? Какви са недобходимите документи? И стъпките? 

Преди време екипът на Ohnamama.bg бяхме събрали цялата нужна информация на едно място:

Компенсации за неприети деца в ясла - как да кандидатствам? 

Компенсации за неприети деца в детска градина - условия и стъпки

Сега системата е обновена и има нововъведения:

За ПМС 231 – за яслени групи:

Всички заявления за м. септември вече се подават само през Вашия профил в системата на ИСОДЗ. След като влезете във Вашия профил ще видите, че е добавена допълнителна платформа „Компенсации“.

Когато влезете в платформата, ще трябва да попълните “Заявление“, което е вече частично автоматично генерирано от системата.

Ако нямате електронен подпис, ще се наложи да принтирате заявлението и да го подпишете на ръка, след което да го прикачите отново.

След като прикачите заявлението, ще трябва по същия начин да попълните и „Искане“ за плащане за конкретен период.

Към Заявлението и Искането има бутон за прикачване на документи.

Там ще трябва да прикачите договор със съответното заведение/или друг/, фактура и платежно/касов бон за съответния период. 

!!! От тук нататък документи за искане на компенсации ще се подават само по този начин.

Всички документи, които вече сте подали в деловодството на администрацията за м. септември 23 г. няма да бъдат разглеждани, а ще трябва вие да ги попълните във Вашия профил в системата на ИСОДЗ до 05.10.2023 г.. 

За ПМС 76 – за градински групи, което включва набор 2020 г.

Документите за м. юли, август до 14-ти септември 2023 г. се подават до 5 октомври в деловодството на администрацията.

Всички документи за началото на новата учебна 23/24 година т.е. от 15 септември 23 г. нататък се подават на същия принцип, който е описан за ПМС 231 по-горе – само и единствено през системата на ИСОДЗ.

!!!  Ако фактурата за м. септември 23 г. е една, то следва веднъж да сте я представили в деловодството и втори път същата фактура да я прикачите в системата на ИСОДЗ, заедно с документът удостоверяващ плащането /платежно или касов бон/.