Съчетаването на методите на лечение на конвенционалната и интегративната медицина стават все по-популярни и практикувани не само в Европа, но и у нас. С всяка изминала година нараства броят на лекарите и пациентите, за които включването на допълнителни терапевтични средства към утвърдените в конвенционалната медицина схеми за лечение се явява по-успешният подход в терапията на различни заболявания. 

Сред най-популярните от тях се очертава хомеопатията
Общо 100 милиона европейци прилагат хомеопатията в ежедневните си грижи за здравето. Данните сочат, че топ 5 европейски държави, в които най-често се използват хомеопатични услуги, са Германия (60%), Франция (56%), Австрия (50%), Испания (33%) и Обединеното кралство (15%). А все повече научни изследвания подкрепят тезата, че тя е изпитан метод за лечение и профилактика. 

Според клинично изследване: Хомеопатията намалява епизодите на боледуване и употребата на антибиотици при децата
Това сочи клинично изследване, проведено в Израел и Индия сред деца до 2-годишна възраст. Резултатите бяха представени от ръководителя на проучването д-р Менахем Обербаум, основател на Центъра за интегрирана и комплементарна медицина и пенсиониран ръководител на модул по „Комплементарна и алтернативна медицина“ към Медицинския факултет на Университета Hebrew, Йерусалим.

хомеопатия
Снимка: iStock

В рамките на 2 години екипът му проследява лечението на децата при остри респираторни заболявания и диария чрез сравнителен подход между конвенционално и хомеопатично лечение. Данните показват значително по-малко епизоди на остри заболявания при децата, лекувани само с хомеопатия, по-бързо възстановяване и значително по-малко използване на антибиотична терапия. 

Само 1 лъжичка срещу настинки: Рецепта за домашен имуностимулант

Скъсяване на боледуванията, намалена нужда от прием на антибиотици и по-дълги периоди на здраве след включване на природни лекарства в терапията отчита при своите пациенти и д-р Десислава Георгиева, общопрактикуващ лекар, специалист вътрешни болести и обща медицина с над 26-годишен практически опит. От 12 години интегративният подход е неизменна част от ежедневната й практика, като с него наблюдава отлични резултати в лечението на острите респираторни вирусни инфекции, стомашно-чревни инфекции, уроинфекции, алергични заболявания. 

Българско проучване потвърждава положителната нагласа на лекари и пациенти към интегративната медицина
То беше представено от д-р Дора Пачова, лекар магистър по хомеопатична терапия с над 30-годишен стаж в областта на интегративната медицина, директор и преподавател в ЦЗО „Едикта“, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

хомеопатия
Снимка: iStock

Изследването е проведено в периода 2015-2019 г. от Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Българската медицинска хомеопатична организация и Асоциацията на лекарите хомеопати в България. В проучването участват 527 лекари и стоматолози хомеопати от 28 области на България и 547 пациенти от цялата страна, които се лекуват с хомеопатия. Резултатите са публикувани през 2021 г. в монография за хомеопатичното лечение в България. 

Заболяване е била основната причина за консултация на пациентите с лекар хомеопат, като близо 85% от тях първо са избрали хомеопатията пред конвенционалното лечение. Очертан е и основният профил на най-честите потребители на хомеопатия  в България – жени на възраст около 40 години, с висше образование. Тези данни корелират с редица изследвания в страните от ЕС, според които потребителите на хомеопатичното лечение са предимно жени, образовани и с по-високи доходи. 

Лесни домашни рецепти при кашлица 

Данните сочат, че магистрите по медицина проявяват траен интерес към използването на хомеопатия като съпътстваща форма на лечение на своите пациенти в ежедневната си практика и са на мнение, че тя трябва да бъде призната за медицинска специалност. По-голямата част от тях прилагат и други неконвенционални методи, като почти всички са на мнение, че „конвенционалните и нетрадиционните методи на лечение трябва взаимно да се допълват”.

„Обединение на различните направления и специалности, което се нарича системен поглед върху живота или системно мислене – това е и най-съвременната концепция за медицината в световен мащаб, защото на практика имаме едно здравето и една медицина“, обобщи д-р Пачова.