Тормозът от връстници се проявява по много начини. Определя се генерално като повтаряща се, целенасочена злоупотреба с власт, предназначена да причини вреда на другия човек.

Например: разпространяване на слухове, обиди и дори физическа агресия. За съжаление, много деца, които са били наранени, нараняват и други деца, защото е трудно вътрешно да се спавят с емоции като срам и безсилие.

Като родители е добре да се стараем да предотвратим тормоза във всичките му прояви, като тази трудна задача започва още вкъщи.

Вижте в галерията как можем да предпазим децата си от насилие.

Как да предотвратим тормоза
5 снимки

Как да предотвратим тормоза