Понякога като родители осъзнаваме вредите от екранното време, но въпреки това предлагаме устройства. Причини за това са колебанията ни дали няма да се получи обратния ефект, или дали няма детето да изостане спрямо връстниците си. 

На първо място е редно да попитаме себе си дали искаме да купим телефон на детето поради външен натиск или защото искрено вярваме, че това ще подобри по някакъв начин живота му. Моето мнение е, че ще възпитаме по-щастливи деца, когато вземаме решения на база нашите собствени ценности и вярвания, споделя експертът Александрина Георгиева, на който Ohnamama.bg се доверяваме.

Всъщност, една от причините децата да прекаляват с мобилните устройства е, че им предоставяме напълно функциониращо устройство, преди то да е съзряло и изградило умения за самоконтрол. 

Моето мнение е, че няма правилна възраст за предлагане на собствено устройство, но като родители можем да предоставяме различни видове технологии с по-безопасна последователност - с надграждане. 

Предлагане на устройство с надграждане

Принципът на предлагане на устройство с надграждане има няколко стъпки: 
    1. Избираме технология, за която вярваме, че детето е готово. 
    2. Изчакваме колкото е необходимо - седмици, месеци, година, докато се убедим, че детето е надградило уменията си за самоконтрол и баланс. 
    3. Обръщаме внимание дали устройство повлиява настроението на детето, неговото поведение и изпълнение на важни ежедневни задачи. 
    4. Когато сме сигурни, че всичко е в здравословни граници, можем да помислим за надграждане и да се върнем на първата стъпка. 

Каква може да бъде подходящата последователност? 

Подходяща последователност може да изглежда така:
    1. Позволяваме на детето да използва отдалечено устройство - компютър или лаптоп с предварително планирано екранно време;
    2. Детски или напълно функционален дигитален фотоапарат;
    3. Обикновен телефон с копчета или часовник “Майки” с GPS, ако възможността да следим местоположението на детето е приоритет. 
    4. Собствен умен телефон.  

Препоръчваме ви да прочетете още:

Какво да бъде екранното време на детето ми според възрастта?