В първата част на този материал засегнахме въпроси, свързани с предпоставки, фактори и симптоми, отговарящи на следродилната депресия. Тук ще дадем повече информация за подходящите и ефективни начини за лечение на това състояниие.

Кога трябва да се потърси помощ? Какви са знаците, на които трябва да обърнем внимание?

Не всеки, който е депресивен преживява всеки от симптомите. Някои хора изпитват определени симптоми, други комбинация от тях. Тежестта и продължителността им във врмето също може да варират. Изброените в Част I симптоми често включват постоянно тъжно, тревожно настроение или чувство за празнота и безнадеждност или песимизъм. От своя страна тези преживявания обичайно са съпроводени от чувство за вина, безполезност или безпомощност.

Мнозина с депресия имат мисли за смърт или самоубийство, като това са мисли, които не трябва да бъдат подценявани, независимо от това как ви се струват на вас като страничен наблюдател. Страдащият има дисфункционални мисли и вярвания, в които трудно може да бъде разубеден само защото околните виждат света по-друг начин. Ако всичко това и/или описаните симптоми или комбинация от тях (Част I) водят до нарушено функциониране на майката и продължителността на това състояние е повече от две седмици то, тогава непременно трябва да се потърси консултация със спецалист.

Каква е ролята на психолога?

Ако се обърнете за консултация към психолог неговата задача ще е да оцени тежестта на състоянието на страдащия и да прецени дали има нужда да бъде пренасочен към психиатър за по-задълбочено обследване.

При необходимост и преценка на психиатъра може да се включи и медикаментозна терапия. За много от младите майки това може би звучи плашещо, но тук е важно да се отбележат две неща, които ще внесат яснота и успокоение:

· Съвременната фармакология е достигнала до разработването на толкова различни форми на антидепресанти, включително и такива, които са подходящи за приложение при кърмещи и дори бременни жени;

· Тежкото депресивно състояние (налагащо медикаментозно лечение) може да е много по-пагубно в сравнение със страничните ефекти, които евентуално биха дали някои лекарства!

Приемът на лекарства в някои случаи е неизбежен, защото тогава се касае за нарушения на биохимично ниво, които не могат да бъдат компенсирани само с психотерапия. Следродилната депресия е състояние, което може да доведе до сериозни последствия. Именно поради тази причина то не бива да се подценява и трябва да знаете,че специализираната помощ е най-адекватното решение!

Независимо дали ще се наложи да се обърнете към психиатър и да се включат медикаменти, ролята на психолога/психотерапевта остава важна, защото каквото и лечение да се предприеме би било добре то да се комбинира с психотерапия и психоедукация. Психотерапята е онази част от лечението, която ще помогне при възстановяването на психичното и емоционално равновесие на личността. Ще допринесе за личностовото развитие и себепознание, ще помогне в израбтването на стратегии за справяне. Като едно конкретно направление в психотерапията - когнитивно-поведенческата психотерапия е доказала своята ефективност, когато става дума за депресивни разстройства. Този подход е така разработен,че крайната е цел е да ви научи да бъдете терапевт сам на себе си.

Що се отнася до психоедукацията, това е онзи процес, при който специалистите по психиично здраве обучават хората и дават информация за техните психични състояния и разстройства.

жена депресия бебе тъга майка
Снимка: Istock

Защо е важна психоедукацията?

Най-бързият и достъпен начин да получим информация за каквото и да било днес е на един клик разтояние. Това от една страна е много ценно и спестява време, но от друга би могло и да бъде подвеждащо. В интернет пространството има много информация, но би било твърде времеемко и трудоемко, за да се направи обзор на научните източници. А когато става въпрос за здраве не бива да се прави компромис с достоверността на информацията.

Да се обърне човек към специалист по психично здраве е един разумен вариант, при който може да получи нужните разяснение, когато има въпроси или е разтревожен за своето психично и емоционално състояние или това на свой блзък. По този начин ще получите онази информация, която е важна и полезна точно за вас, предвит факта,че всеки човек носи своите специфични особености и своеобразен начин на мислене.

При следродилна депресия навременнте мерки са изключително важни, тъй като именно времето е онзи фактор, който най-силно силно влияе формирането на връзката майка-дете. Процес, който е особено интензивен точно през първата година от раждането.

Депресия е разстройство, за което важна информация трябва да получи не само пациента, но и неговото семейство. Близките се явяват основен фактор при преодоляването му, затова тяхното обучение е ключово! Страдащият има нужда от адекватна подкрепа и разбиране. А за тази цел си заслужава да се впрегнат всички налични ресурси и усилия, защото една от най-важните предпоставки за удовлетворяващо израстване на детето е неговата здрава и пълноценна връзка с майката!

Прочетете Част I ТУК >>>