Вашето дете има ли безгранична енергия, казвайки всичко с най-голяма сила на гласа си? Или често се губи в мечти? Може би имате социална пеперуда, която прескача и подскача от един интерес към следващия?

Въпреки че много различни фактори влияят върху личността на нашите деца, има някои черти, с които те изглежда се раждат. Това е идеята за темперамента, набор от характеристики, които са част от нашата присъща природа.

Рудолф Щайнер използва концепцията за четирите темперамента, концептуализирана за първи път в Древна Гърция, като един от начините за разбиране на децата и задоволяване на техните нужди. Щайнер доразвива тези идеи и ги предава, обобщавайки 4 типа темперамент, а именно: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик.

Дали детето ви е голерик и как да го подпомогнете, научете с нас:

Характеристики на холерика

Холеричните деца са пълни с енергия и интензивност. Имат силна воля и избухлив нрав. Холеричното дете непрекъснато се стреми напред и енергично преследва целта си. След като я постигне, веднага търси нова. Решителността и стремежът вървят ръка за ръка. Можем да усетим нещо силно, енергично, бързо и решително - чиста воля! Твърдите цели се поставят и упорито се преследват. Имате впечатлението, че каквото и да планира, ще бъде изпълнено упорито и старателно.

Как да сме в полза на дете холерик?

Холеричните деца най-добре ще се ангажират с възрастните в живота си чрез уважение. За холеричното дете човек трябва да бъде напълно достоен за уважени в най-висшия смисъл на думата. Холеричните деца искат да знаят, че по-възрастните им са информирани и контролират нещата.

Щайнер съветва възрастните да останат спокойни и събрани пред лицето на гнева на едно холерично дете. „С холеричното дете се опитайте да станете вътрешно апатични, да гледате хладнокръвно, когато избухва в гняв.“

Гняв: Как да научите детето си да овладее тази емоция умно 

Препоръчва се да помогнете на по-холеричните личности да оценят нуждите на другите. Например, кажете на детето: „Важно е другите хора да имат шанс да изберат играта или да решат къде да отидат.“

Как да помогнем на детето да разбира и разпознава емоции

Малки трикове:

  1. Дайте им предизвикателства, през които да преминават.
  2. Уверете се, че имат достатъчно физическа активност
  3. Покажете им своите таланти и умения.