Да помогнем да децата си се научат да разпознават и изразяват чувствата и емоциите си е от изключителна важност за тяхното развитие. Когато се научим да имаме добра връзка със собствените си усещания, ние се справяме в пъти по-лесно с всяка житейска ситуация в живота си.

Едно от най-големите затруднения в живота ни като на възрастни е, че нямаме добра връзка с тези наши усещания, а това трупа тревожност, обърканост и неудовлетвореност. Емоциите са в нашия еволюционен план с една основна функция – да ни дават информация, да ни навигират в решенията ни – кое е и кое не е добро за нас.

Децата ни се учат от нас

Първата стъпка, с която детето се научава да изразява емоциите си е, когато вижда, че възрастните, с които расте го правят. Така се учим. Когато ние сме искрени с него и не подменяме усещанията си (да се затваряме или да сме тъжни вместо да изразим гняв например), то започва да свързва конкретните емоциите с техните истински състояния вътре в нас.

емоции
Снимка: iStock

Когато сме ядосани на децата, можем да го кажем директно, когато сме тъжни, радостни, горди, уплашени – също! Най-голямата грешка, която правим е да прекъсваме и заменяме емоцията на децата, особено, когато тя е в спектъра на тъгата или гнева. Сякаш инстинктивно искаме да ги развеселим или успокояваме, за да не преживяваме и ние това усещане чрез тях.

Емоциите, които могат да разболеят детето

Това обаче учи децата на забрана на тези състояния и когато го правим често детето започва да прекъсва връзката си с гнева или тъгата и не успява да се освободи от тях, а само да ги потисне. Това много пъти е причина за поява симптоми, които в последствие излизат на телесно ниво – разболяване, регресия в поведението или друго.

Как да помогнем на детето да разбира и разпознава емоции 

Слушаме и не прекъсваме

Втората и също ключова стъпка в процеса е да ги изслушваме с внимание и да не ги прекъсваме. За да разберат това, което изпитват, децата имат нужда родителя да изкаже усещанията им, да ги потвърди. През нашата формулировка те чуват как се назовава това усещане и започват да изграждат здрава връзка с него и с разпознаването му. Отговори от типа „Виждам, че се чувстваш наистина разочарован/а в момента“, „Разбирам, че си тъжен/а и това е ок“ помагат наистина много.

емоции
Снимка: iStock

Важно е да не даваме оценка на чувствата и емоциите им. Да избягваме определения от типа „ това е добре, правилно или нормално…“.

Гняв: Как да научите детето си да овладее тази емоция умно 

Усещанията ни не могат да бъдат оценявани, те се появяват в нас независимо дали се определят като „правилни“ или не и това е най-ценният урок за децата. Да повярват и да разберат, че имат право и място в света с всичките си чувства и емоции. И именно това ще им даде възможност да изграждат дълбоки и пълноценни връзки с хората през целия си живот.