Чуйте тази статия в аудио формат:

Говорните трудности и нарушения може да бъдат от различен характер. Най-често наблюдавани са нарушенията в областта на артикулацията.

Артикулационното развитие на децата се овладява до навършване на шест и половина - 7-годишна годишна възраст. След това децата бележат нов етап от живота и тръгват на училище. Хубаво е, дори е препоръчително, преди постъпване в училище ако децата имат нарушение в артикулацията, вече да са се справили с това, обяснява за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

Защо?
Когато детето само говори, нарушенията и трудностите са само при говора, докато щом постъпи в училище, те се прехвърлят в четенето и писането.

Например, ако детето заменя звук Ш със звук С при говорене, така и ще го пише – ШАПКА / САПКА. Така, разбира се и ще го чете.

Как може да повлияе това на детето?
От една страна, може да повлияе на неговата увереност и самочувствие. Четенето на глас за първокласник никак не е лесно, още повече пред целия клас и пред един нов учител, който тепърва опознава. Ако има подхвърляния и гледане с насмешка, а дори и да няма, детето отново може да се притесни. Децата са искрени до крайност и биха казали „не се казва САПКА, а ШАПКА“ без да мислят, че това има особено значение и е трудност, която не зависи от техния съученик. 

От друга страна, когато детето пише, си диктува тихичко. Както си диктува, така и пише. След проверка вижда, че има поправяне с червено и започва да се притеснява, защото за него си диктува правилно. И реално е така - просто звукът, който диктува, изговаря по този начин. 

Ето как едно чисто артикулационно нарушение може да премине на много нива, защото не са се взели мерки навреме.

Затова никога не се колебайте да се консултирате със специалист и преди старта на годината припомнете на децата си, че едни са по-добри в едно, други в друго.