Сред многото неща, които родителите предават на децата си, са 23 чифта хромозоми – тези нишковидни структури в ядрото на всяка клетка, съдържащи генетичните инструкции за всеки човек. Ние наследяваме набор от 23 хромозоми от нашите майки и друг набор от 23 от нашите бащи.

Една от тези двойки са хромозомите, които определят биологичния пол на детето – момичетата имат XX чифт, а момчетата имат XY чифт, с много редки изключения при определени разстройства. Женските винаги предават X хромозома на своето потомство. Ако бащата предаде X хромозома, бебето ще бъде генетично женско, а ако бащата предаде Y хромозома, бебето ще бъде генетично мъжко. 

3 генетични черти, които най-вероятно бащите предават на децата си

По време на този процес на сексуално размножаване тези две наследени хромозоми ще „рекомбинират“ своите гени, което означава, че хромозомите обменят генетична информация помежду си. В краткосрочен план този процес на кръстосани разговори означава, че синът или дъщерята имат комбинации от черти, които не са непременно идентични с нито един от родителите. И в дългосрочен план това генетично разнообразие помага да се премахнат черти, които може да са неблагоприятни за населението.

Eто един поглед към Y хромозомата и ролята, която тя играе при дешифрирането на произхода.

Какво e Y хромозомата?

Въпреки че кратък сегмент от X и Y хромозомите са идентични, генното секвениране е установило, че повече от 95 процента от Y хромозомата е уникална за мъжете – известна като мъжки специфичен регион на Y или MSY. Всъщност този регион е толкова различен от X хромозомата, че често цитираният факт, че хората са 99,9 процента генетично идентични, се прилага само когато се сравняват хора от един и същи пол.

баща дете син
Снимка: iStock

Тъй като само мъжете имат Y хромозома, се смята, че гените на MSY участват в определянето на пола и развитието, специфично за мъжете, включително мъжката плодовитост.

Тази част от Y хромозомата не се рекомбинира сексуално с X хромозомата по време на репродукцията - което означава, че когато бащата допринася с Y хромозома за процеса на сексуално възпроизвеждане, повечето от гените на тази хромозома не се „смесват“ с гените на X. В генетично отношение те се предават безполово.
Докато генетичната рекомбинация позволява изразяването на различни черти в потомството, предимно линейното предаване на Y хромозомата не е непременно нещо лошо. Всъщност тази черта е позволила на учените да разберат историята на мъжкото потекло. 

3 генетични черти, които бащите предават на децата си
3 снимки

3 генетични черти, които бащите предават на децата си

Използване на Y хромозомата за изследване на произхода

ДНК в митохондриите – органела в клетката, която произвежда енергия – се използва за генетични изследвания, включващи майчина линия, тъй като митохондриите имат собствена ДНК, различна от ядрената ДНК, и ние наследяваме митохондриална ДНК само от нашите майки. 

Но тъй като по-голямата част от Y хромозомата се предава без рекомбинация, ДНК на тази хромозома осигурява генетична история на бащината линия на предците на мъжа.

Пример за това е проучване от 2003 г., което изследва генетичното наследство на монголите, чиято територия някога е обхващала най-голямата империя в човешката история.

Изследователите са изследвали Y хромозомите на повече от 2100 мъже в широка част от Азия и са открили черти, които се появяват при около 8 процента от мъжете в региона, от Тихоокеанския ръб до Каспийско море, въпреки че се появяват само в 0,5 процента от мъжете като цяло в света. Вариациите в родословието предполагат, че тази характеристика на Y хромозомата произхожда от Монголия преди около 1000 години.

Изследователите заключават, че бързото разпространение на тази генетична характеристика върху Y хромозомата не може да се случи случайно, а по-скоро е резултат от разпространението й от мъжките потомци на Чингис Хан, лидерът на Монголската империя.

Въпреки че не беше възможно да се тества директно Y хромозомата на Чингис Хан, изследователите тестваха Y хромозомите на хазарите от Пакистан, чиято генеалогия предполага, че те са директни потомци на Чингис Хан по мъжка линия. Проучването заключава, че ако извадката от повече от 2100 мъже е представителна за региона, ще има около 16 милиона мъже с тази характеристика на Y хромозомата – всички вероятно потомство на Чингис Хан.

Други проучвания също идентифицират други много успешни мъжки линии, които започват в Китай и Ирландия.

И въпреки че не всеки баща може да е толкова генетично проспериращ, това, което прави тези изследвания възможни, е подобното на нишка вещество, което е Y хромозомата.