Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно домакинство (т.е. двама работещи с едно дете до 14 г.) достига 2432 лв.

Това показва анализът на наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2022 г., изготвен от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

От КНСБ изчисляват, че при двама работещи в семейството с 1 дете, за всеки от двамата работещите заплатата не трябва да бъде по-ниска от 1567 лв., за да може да се осигури необходимия доход за социално приемлив начин на живот.

И ако само единият от родителите работи, той трябва да осигурява заплата в размер не по-нисък от 3134 лв. Така на годишна база брутната заплата за издръжка за двама работещи с 1 дете нараства със 236 лв. или общо с 472 лв. 

Данните показват, че съотношението на минималната работна заплата и брутната заплата за издръжка през декември бележи намаление и достига до 45,3%, като за предходното тримесечие минималната заплата е 46,4% от заплатата за издръжка, а към декември 2021 г. е 48,8%.

Тази низходяща тенденция показва, че необходимият доход за издръжка нараства с по-бързи темпове в сравнение с минимална заплата.