Артикулационните нарушения понякога биват подценявани. Не случайно специалистите съветват да се предприеме работа преди постъпване в училище на детето. Ако детето изговаря звук, сричка, дума грешно, следователно ще я пише и така. 

Особено в началните класове децата си диктуват не само наум, а и с тих глас. Ако детето си диктува „сапка“, то така и ще пише, защото това чува.

Детето бърка С и Ш, защо и как да му помогнем? 

Ако трябва да напише „слънце“, а не изговаря правилно „Л“, е твърде вероятно да напише „суънце“. Този звук се подценява, но в някои думи и звукови комбинации, ако се изговори неправилно си звучи като директно „У“. 

ученик пише
Снимка: iStock

Детето ми е първи клас, а има говорни проблеми. Логопед обяснява 

Ако детето размества срички, например казва „барелина“, то ще напише и самата дума така, вместо „балерина“.

Затова обърнете внимание и на по-дългите думи и дали детето успява да ги изговори и разбере. 

Ако разделя сричките с вмъкване на звук като например „тарамвай“, разбира се и тук ситуацията ще бъде същата. Отново работете върху разделянето на срички и говорен тренинг за по-сложни думи.

Как да помогнем на предучилищника да се научи да чете? 

Има още много други примери, но най-доброто, което можете да направите в случая е да направите консултация с логопед и при нужда да се работи с него.

Заниманията вкъщи са задължителни дори.

Може да пишете под диктовка, да правите преписи, да правите артикулационна гимнастика и да развивате разбираемостта на речта и нейната продукция.