Много хора вярват, че редът на раждане оформя нашата личност и оказва влияние върху изброра ни на кариера и начина, по които се държим.

Народните приказки и традициите ни учат, че първородният син е най-важният в семейството.

братя сестри
Снимка: iStock

Той имал място от дясната страна на баща си на трапезата. На него се падало и най-голямото наследство и грижата за по-малките в дома. Това, разбира се е отнасяло само до рамките на патриархалното общество.

Времената вече не са същите, но много от нас са останали с представата, че най-големите са най-отговрни и лидерските качества намаляват с напредването в реда. Трудно е обаче да се проведат добри изследвания за значението на реда на раждане и изключително трудно да се определи дали разликите межу децата, които наблюдаваме се дължат на този или на други фактори.

Общоприетата представа е, че първородените имат по-високи амбиции и са по-успешни. В крайна сметка много успешни хора са първородни или са единственото дете в семейството. Но помислете за това: има много повече първородни деца, отколкото която и да е друга позиция в реда. Така че това може да е просто ефект от огромния брой първородни.

брат сестра
Снимка: iStock

Възможно е и, че по-малките семейства могат да отделят повече „ресурси“ - пари за частни учители, компютри, книги, когато имат по-малко деца. Първородните не само първоначално получават повече внимание от родителите, но ако са в малко семейство, те не трябва да споделят толкова много от това внимание с братя и сестри. Така че следствията от реда на раждане може да са просто породени от размера на семейството.

Друг фактор е, че всички хора и родители са пристрастни в преценката си. Една от майките, които участват в проучване по темата споделя 

Веднъж казах  на друга майка в родителски курс, че второто ми дете, сина ми, се ядосва по-бързо от първото ми дете. Но не беше ли дъщеря ми също толкова раздразнителна, когато беше на неговата възраст?“

Основен проблем при проучванията за реда на раждане е също и трудността да се провеждат добре. Днес срещаме по-често смесени семейства, в които има доведени братя и сестри. Така трудно се определя кой е същинският първороден.

Заключението, което може да се направи от всичко това, е че има по-важни фактори за развитието ни от реда на раждане. Единственото, което можем да направим като родители е да се коцентрираме върху начина по който отглеждаме децата си. Да отделяме достатъчно време и внимание на всяко дете независимо от реда, в който са се появили на този свят.