Чуйте тази статия в аудио формат:

Като всяко умение, придобиването на сръчност в движенията изисква време, за да се развие. Заради неразвитата фина моторика, дечицата често изпускат стъклени чаши и понякога се порязват.

Как да окажем първа помощ?

На първо място, трябва да сме бдителни и да осигурим безопасна среда, разказва Марияна Манушева - създател на Училище по първа помощ и експерт, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме. 

Посипаните на пода остри парчета от счупени стъкла могат да нанесат допълнителни наранявания, както на нас, докато се опитваме да помогнем, така и на детето, което в уплахата си може да падне или стъпи върху тях.

Когато сме на безопасно разстояние, незабавно трябва да огледаме нараняването и да преценим дали е дълбоко, дали е на „лошо“ място, дали има силно кръвотечение.

Ако нараняването е съпроводено със силно кръвотечение, мястото трябва да се притисне с дебел компрес от чисти кърпи или марли и да се задържи за поне 10 мин. След това, ако раната не продължава да кърви обилно, да се постави компресивна превръзка и да се потърси медицинска помощ. В случай, че раната не кърви обилно, тя трябва да се измие с вода и сапун и обилно да се изплакне, след което да се покрие с чиста превръзка или пластир.

Как да реагираме, ако парче стъкло се е забило в ръчичка, ходило, коляно?

Ако в раната е останало да стърчи парче стъкло (или пък друг метален предмет или голямо парче дърво) и то е по-голямо от размера на треска, не бива да се изважда от раната. Изваждането може да доведе до допълнителни разкъсвания и да предизвика силно кръвотечение и голяма кръвозагуба.

Затова, за да се спре кръвотечението, краищата на раната трябва внимателно да се притиснат от двете страни на стърчащото стъкло, така че то да не бъде размествано. К

огато кръвотечението спре, необходимо е да се постави стабилизираща превръзка, която да фиксира предмета на място, така че да няма разместване по време на транспортирането до спешен кабинет.