Когато бебетата започват да пълзят и да са по-активни и самостоятелни, но все още не разпознават опасното от безопасното, могат да сложат какво ли не в уста - включително нещо отровно и опасно.

Опасност от отравяне при поглъщане могат да бъдат различни медикаменти, битови препарати, торове и защита за растения, някои отровни растения, дори батерии, разказва Марияна Манушева - създател на Училище по първа помощ и експерт, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме.

Признаци, че детето е погълнало нещо отровно

Въпреки че малките деца обикновено са под контрола на възрастен почти през цялото време, възможно е дори за миг да ги изпуснем от око и не винаги можем бързо да разпознаем, че детето е погълнало нещо отровно. Разбира се, има някои знаци, които могат да насочат вниманието ни в началото.

Например, ако детето има нетипично оцветяване или изгаряне около устата и по дланите и пръстите или мирис от устата или разпилени остатъци от нещо съмнително около него. Ранен симптом може да бъде и рязко влошаване на състоянието му, обилно слюноотделяне и учестено дишане.

Детето ми погълна твърд предмет. Ами сега? 

дете отравяне
Снимка: iStock

На по-късен етап може да се появят коремни болки и спазми, гадене и повръщане, възбуденост или апатия и сънливост, гърчове, както и учестено дишане и пулс, объркване и проблеми с координацията.

!!! Ако възникне съмнение, че детето е погълнало нещо опасно, то трябва да бъде наблюдавано и не бива да бъде оставяно само. Щом се появят и най-малки признаци или симптоми на отравяне, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. Отведете го в спешно отделение или повикайте линейка.

Как да реагираме адекватно?

Всички остатъци от веществото трябва да се отстранят от устата. При малките деца не е уместно да се предизвиква повръщане, особено ако не е известно точно какво е погълнато или какви могат да бъдат неговите ефекти. Някои отровни вещества могат да нанесат допълнителни увреждания от изгаряне на стените на хранопровода при повторно преминаване през него. Други могат да се разпенват и това да предизвика задавяне.

Остатъци от веществото върху кожата и външната част на устата трябва да се измият обилно с вода за поне 20 мин. Ако детето е по-голямо и осъзнато, може да изплакне устата отвътре, като изплюва водата, а не я поглъща. Същото се отнася и за отрови, попаднали в очите.

Ако детето повръща, сложете го да лежи обърнато настрани и бъдете внимателни да не се задави. При нарушено съзнание или безсъзнание, отново го поставете легнало в стабилно странично положение със свободни дихателни пътища. Имайте готовност да извършите сърдечен масаж и обдишване, ако нормалното дишане спре.

Важно! Съберете и предайте на екипа на СМП всички остатъци от погълнатите отрови, опаковки и проба от повърнатите материи. Запишете и съобщете началния час на отравянето и развитието на състоянието на детето във времето до пристигане в спешния център или до идване на линейката.

Как да избегнем подобен сценарий с натравяне?

дете отравяне
Снимка: iStock

Във всеки случай, най-добрата намеса в такива инциденти е превенцията. Когато детето е малко, трябва да му се осигури безопасна среда или да бъде наблюдавано внимателно, когато е извън нея. Медикаментите у дома не бива да се оставят свободно, а в шкафове, които детето не може да отвори само. Същият принцип трябва да се използва и за всички препарати за почистване, козметика, растителна защита и др.

6 начина да предпазим децата си от злополуки у дома 

Когато сме извън дома с детето, например на гости у приятели, винаги трябва да имаме предвид, че техният дом може да не е защитен по същия начин и не бива да оставяме малкото дете без наблюдение. По същия начин, когато сме навън, в парка или на почивка, добре е да сме бдителни за нещата, до които то може да има достъп. Особено внимание трябва да се обръща, когато малкото дете има контакт с по-големи каки и батковци, които могат вече безопасно да боравят с някои отровни вещества в бита, но все още да нямат изградена бдителност и навици да предпазват малчуганите от опасностите.