Бабите и дядовците обичат и се грижат за своите внуци. Всъщност те са готови да направят всичко за внуците си. Когато внуците са малки, бабите и дядовците поемат ролята на възпитатели, другари в игрите, разтоварващи от стреса, разказвачи на приказки и възпитатели на морални ценности.

А когато внуците пораснат, бабите и дядовците също се променят. Те се превръщат в приятели, съветници, арбитри, опорни точки и близки довереници.

В замяна на това внуците обичат своите баби и дядовци. Любовта и привързаността, които внуците изпитват към своите баби и дядовци, разбират само хората, които са изпитвали тези чувства.

Понякога е трудно да изразим колко много ги ценим и обичаме, затова сме тук на помощ.

Ето няколко цитата, които са посветени на баба и дядо:

10 цитата, с които да изразите обич на баба и дядо
10 снимки

10 цитата, с които да изразите обич на баба и дядо