Както може би вече знаете, жителите на Тибет са търпеливи, мъдри и имат свой собствен уникален поглед върху всички аспекти на човешкия живот. Така че има специален "тибетски поглед", когато става въпрос за възпитанието на децата. Той им помага да отгледат самостоятелна личност, която ще взема обмислени решения и ще уважава родителите си.

Според тибетската мъдрост децата преминават през 4 етапа на възпитание:

До 5-годишна възраст

Според тибетската възпитателна система през този период родителите трябва да говорят с детето като с "крал или кралица". Те не трябва да забраняват нищо или да наказват детето.

тибетска мъдрост
Снимка: iStock

На тази възраст децата са любопитни, активни и са готови да опознаят света. Но те не са имали никакъв опит, от който да се учат, и все още не могат да стигат до логически заключения. Затова, ако направят нещо нередно или опасно, трябва да покажетe, че сте уплашени за тях и да се опитате да пренасочите вниманието им към нещо друго. Емоциите са езикът, който децата разбират много добре в този период.

Ако сте свръхпротективни към детето си и му забранявате да прави много неща, има риск да потиснете интелектът му и да го научите да следва правила, без да мисли.

От 5 до 10-годишна възраст

През този период родителите трябва да говорят с децата си като с "роби". Но да внимават да не бъдат жестоки. В този период от живота им се развиват интелигентността и логическото мислене и се формира основата на бъдещата им личност.

тибетска мъдрост
Снимка: iStock

Сега е важно да поставяте различни цели пред детето си, да контролирате начина, по който ги постига, и да го научите да бъде готово за последствията, които се пораждат от непостигането на целите му. Така детето трябва да започне да се учи да носи отговорност за действията си. Не се страхувайте да възлагате на детето си много задачи през този период, то може да се справи с тях и е готово да се учи.

Ако през този период не преминете от "цар" към "роб", те ще израснат детински и неспособни да носят отговорност за собствените си действия.

От 10 до 15-годишна възраст

От 10 до 15-годишна възраст е важно да говорите с детето като с равен. Знаете, че имате повече житейски опит и знания, но детето трябва да може да ви каже какво мисли и да сподели собственото си мнение.

тибетска мъдрост
Снимка: iStock

Искайте от тях съвети и насърчавайте самостоятелността им. Важно е да давате съвети, а не заповеди или забрани, защото това е възрастта, в която се формира самостоятелността на мисленето.

Ако забранявате много неща, ще влошите отношенията си и детето ви може да се постави в опасна ситуация. Ако пък сте свръхпротективни, то ще израсне несигурно и зависимо от чуждото мнение.

От 15-годишна възраст нагоре

По това време личността на детето е напълно оформена. Сега е важно да проявявате уважение. Можете да давате съвети, но вече е твърде късно да поучавате. И ще видите резултатите от действията си: детето е независимо, самодостатъчно и уважава родителите си и всички останали.

тибетска мъдрост
Снимка: iStock