Всички родители знаят колко е важна детската ясла за развитието на детето, но в някои градове има недостиг на места за всички желаещи.

Ако попаднем в ситуация нашето най-мило същество да не е прието и записано в заведение на държавна издръжка, то като родители имаме възможност да се възползваме от трета година неплатен отпуск без да рискуваме да загубим работата си!

По закон тази „трета година майчиство“ се изразява като шест месеца неплатен отпуск за всеки един от родителите на детето, като единият родител има право да преотстъпи своите 6 месеца на другия родител и с негово съгласие отглеждащият детето родител да използва 12 месеца неплатен отпуск без да има риск от прекратяване на трудовите правоотношения.

Отпускът може да се използва наведнъж или на части.

Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Родителите, решили да се възползват от това право, трябва да уведомят работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Разбира се, в тази ситуация не получаваме обезщетения за отглеждане на дете, но пък работната ни позиция се пази до завръщането ни на работа след изтичане на 12 месеца неплатен отпуск, което ни дава възможност да прекараме още една година, грижейки се за детето си.

Много важен момент е да сме информирани, че времето през което се ползва неплатен отпуск от 12 месеца по тази точка от закона, се счита за трудов стаж.

Важно да знам: