Важен момент по време на бременност е спокойствието, породено от сигурност. За това и трябва да чувстваме сигурност в този период от живота си, за да създадем благоприятна среда за развитие на бъдещата ни рожба.

Един от факторите да се чувстваме сигурни, е да сме информирани има ли вариант да загубим работата си по време на бременност и в какви случаи това може да се случи, разказва експерът, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме - мениджърът Човешки ресурси Мария Маринова.

По закона за трудови правоотношения има две ситуации, в които можем да загубим работата си по време на бременност:

Ако сме в изпитателен срок

Първата и най-вероятна ситуация е, ако сме сменили работното си място и все още сме в изпитателен срок. Законът позволя на работодателя да се възползва от 6-месечен срок на изпитване за нов служител или за служител с нова позиция в структурата на същата организация. Стандартно дамите планират такава промяна, когато не очакват бременност през следващата половин година.

Състояние на несъстоятелност на компанията

Втората ситуация за уволнение, която може да засегне бременните жени, е при състояние на несъстоятелност на компанията и тя премине към ликвидация или при решение на компанията да закрие дейността си. Този процес изисква съгласуване с директора на Дирекция „Инспекция по труда“.

Трудовите правоотношения между работодателя и бременните жени могат да се прекратят по взаимно съгласие при договорено обезщетение от страна на работодателя към бременните жени.

Важно е бременните дами, сблъсквайки се с такъв казус, да знаят правата си и да търсят желаното обезщетение, дори без намесата на юристи.

Не пропускайте да прочетете:

Права на бременна по Кодекса на труда и закрила при уволнение