Несъмнено качественото образование за децата е един от големите ни приоритети като родители. С раждането на мъниците обаче започват и безкрайните разходи: от памперсите, през непрекъснато омаляващите дрешки и обувки, към частните уроци и първите телефон и компютър, един ден идва ред и на по-мащабните разходи като осигуряването на перспективно университетско образование.

Как да осигурим средства за обучение на фона на непрестанни текущи разходи?

Разбира се, различните университети имат различни такси, но ако вземем за пример големите университети в ЕС, и приемем че таксите за годината гравитират средно около 2500 Евро (разбира се има държави без такси и такива с по-високи разходи на семестър) и после сложим около 1100 Евро месечни разходи за квартира, транспорт, живот, то тогава ние е добре да разполагаме с около 15 700 Евро или 31 086 лв. на година, за 3 или 4 години бакалавър, според специалността.

Ако трябва да извадим подобна сума накуп или да правим тези месечни лишения от текущия си бюджет, изпращането на детето ни да учи, където пожелае започва да изглежда невъзможно за мнозина от нас.

А, какво ще стане, ако в годините започнем да инвестираме с малки суми?

Отговорът е, че всеки може да е подготвен да подсигури желаното образование на детето си. Но с една уговорка: ако си даде сметка възможно най-скоро след раждането, че трябва да използва златната сила на времето и постоянството.  

Редовното спестяване чрез инвестиране за дълъг период, може да направи 150 заделени на месец лева в мощен инструмент за трупане на активи. Това е възможно да се случва лесно и удобно под формата на инвестиционен план в договорен фонд, чрез който с малки, но регулярни вноски да се възползвате от финансовите пазари дългосрочно.

Ето как изглеждат нещата при тези примерни инвестиции чрез спестовен план в два от фондовете на едно от първите управляващи дружества в страната ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, съответно в Консервативния ЕЛАНА Еврофонд и Агресивния ЕЛАНА Глобален Фонд Акции.

Снимка: ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Виждате че една такава инвестиция във фонд с по-агресивен характер може да ви донесе цялата необходима сума за 3-годишен бакалавър, докато една консервативна инвестиция ще ви осигури приблизително половината от нужните пари, което отново ще позволи да покриете най-важните разходи, докато осигурявате само пари за живот от текущите си приходи по време на обучението.

БОНУС 1: Винаги е възможно да слагате допълнителни суми извън избрания план, например при получаване на парични подаръци за празниците на детето или при получаване на годишен бонус, от който искате да заделите част. Тогава сумата може да изглежда още по-добре накрая. Научете повече от подкаста с Ралица Григорова.

БОНУС 2: Обратно, при трудни моменти и непредвидени ситуации е възможно да замразите планът си за период до 1 г.  

Защо има такава разлика в сумите и как да изберем фонд?

Важно е да знаете, че инвестицията чрез спестовен план във взаимен фонд е обвързана с инвестиране на ежемесечните суми на финансовите пазари като част от портфейла на този фонд. С други суми вашата инвестиция е зависима от финансовите пазари и са възможни движения, както нагоре, така и надолу.

Стратегията на цикличното инвестиране, която ще приложите в случая чрез спестовния план (тоест купувате всеки месец, когато е евтино и когато е скъпо, накрая имате добра средна цена), както и дългия инвестиционен хоризонт при лановете за деца, ще ви помогнат да сте в изгодна позиция спрямо тези пазарни движения и да извлечете максимума от вашата инвестиция.

Друго важно нещо, което да имате предвид, е корелацията риск – печалба при инвестиране. Общо взето, колкото по-висок е рискът, толкова по-големи са възможностите за възвръщаемост, и обратно. 
Какво да имате предвид при избор на спестовен план, може да прочетете в предишната ми статия.

Какъв тип инвеститор сте?

Дали консервативен, балансиран или агресивен фонд е по-подходящ за вас може да проверите чрез нашата анкета.

ЗАПОЧНИ АНКЕТА

За да можете да споделите свободно всичките си съображения и желания и да се направи информиран избор на инвестиция, най-добре е да ползвате безплатна финансова консултация.

Аз и колегите ми сме на разположение за допълнителни въпроси на: 
Сиана Даскалова 
Консултант финансови услуги
Тел: +359 887 855 031
Имейл: daskalova@elana.net

На онлайн чата на сайта на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. Инвестирането в дялове на договорен фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.