Ако вече сте се убедили в удобствата на спестовните планове, като продукт с който лесно и неусетно да натрупате добри суми за бъдещето на вашето дете, логично следващият въпрос е:

Какъв план и кой доставчик да избера?

В тази статия ще Ви представим основните неща, които трябва да знаете за този продукт и най-важните въпроси, които да зададете, когато избирате къде да инвестирате парите за бъдещето на най-скъпото: вашето дете.

На първо място, запомнете: тези спестовни планове, са вложение, което се инвестира във взаимни фондове. Можете да ги срещнете като инвестиционни планове, систематични планове и др. Всички те са вложения във взаимни фондове.

пари
Снимка: iStock

Когато избирате плана си, освен подходящ за вас срок и размер на месечната вноска, е от изключителна важност да подберете взаимен фонд, който да отговаря на вашия личен инвеститорски профил.

Разберете какъв тип инвеститор сте с тази АНКЕТА.

Най-общо взаимните фондове могат да бъдат разделени на Консервативни, Балансирани и Агресивни, според процента на високорискови активи (акции), който се съдържа в дадения портфейл. Важно е да се отбележи, че по-високият риск води след себе си и по-висока потенциална доходност.

Можете да се ориентирате лесно в корелацията между риск и доходност, както и да получите нагледна информация за разликите между план в Агресивен и план в Консервативен фонд, чрез нашият примерен КАЛКУЛАТОР за доходността.

Понеже взаимните фондове не са много широко познати, сме събрали някои въпроси и основни точки, които могат да ви ориентират и да ви водят, когато избирате своя план:

Какво е това спестовен план и мога ли да го направя сам?

По своята същност спестовните планове не са отделни финансови продукти. Те просто представляват удобна система за хората, които искат да спестяват, като ежемесечните вноски се инвестират във взаимни фондове.

Удобството идва от там, че ежемесечно спестената удобна за вас сума, се инвестира от висококвалифицирани портфолио мениджъри

Къде отиват парите?

Не е все едно в какъв фонд отиват парите Ви. Задължително трябва да направите избор, след като сте се запознали с риска на фонда и в какво инвестира той, като се попитате дали искате да поемате нисък, среден или висок риск.

Така че запознайте се внимателно с фонда, в който ще отиват парите Ви и какви са неговите условия, за да знаете със сигурност, че малката месечна такса няма да бъде прекалено много „наръфана“ от такси, така че да бъде трудно да се компенсира и увеличи с доходност.

пари
Снимка: iStock

Прогнозната доходност не е обещание!

Всички компании - банки и фонд мениджъри, - които предлагат спестовни планове с инвестиции във взаимни фондове, са обявили някаква прогнозна доходност за различни периоди. Най-важното, което трябва да имате предвид, е че прогнозата не е обещание. Дори постигнатите доходности за предишни периоди не могат да гарантират, че в следващия икономически цикъл ще се случи същото. Ще бъде полезно да проверите историческите резултати на фонда, който си избирате, като изчислите средна стойност за периода, който гоните. Това можете да ползвате като ориентир.

Вглеждане в таксите

Изрично поискайте да Ви покажат и да се даде разчет за таксите, които трябва да се плащат. Всички фондове си имат фиксирани такси за вход и изход, както и годишна такса за управление. Всички такси са описани подробно в основния информационен документ, проспект и правилата на фонда. Задължително се запознайте с тези документи, преди да вземете окончателно решение.

Искайте отчетност

Преди да се ангажирате със спестовен план, разпитайте каква отчетност за вложението ще получавате. Вие от какво ще имате нужда – от това да виждате как се натрупват парите и каква е доходността върху тях, нали? Не Ви върши работа да получите справка към определена дата за стойност на вложението, от която не можете да прецените какво се е случило за даден период. Най-добре е да имате онлайн система, в която да влизате и да проверявате, когато искате - например, вечер вкъщи, вместо да се занимавате да звъните през деня, да искате файлове на имейл и пр.

За да можете да споделите свободно всичките си съображения и желания и да се направи информиран избор на инвестиция, най-добре е да ползвате безплатна финансова консултация.

Заявете безплатна финансова консултация на:

Тел. 02/ 81 000 70
E-mail spesti@elana.net 
На онлайн чата на сайта на ЕЛАНА Фонд МениджмънтПредоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.