В седмицата, в която отбелязваме Световния ден на психичното здраве (10 октомври), екипът на Ohnamama.bg даваме фокус върху майчината тъга, тревожност и мрачни мисли. Споделяме с вас текст, написан от психолог в социалните мрежи, който ни стисна за гърлото.

За психичното здраве чета дебели книги от 12 години. И нито една не ме докосна дори за секунда до онова, което представлява то в действителност.
Като усещане.
И като липса.
За психичното здраве мога да говоря от позицията на психолог.
Мога да говоря и от позицията на човек... по човешки.
Днес избирам второто.
Психичното здраве всъщност е лодка.
Плава си човекът по реката и си подсвирква.
Не слуша реката. Не следи знаците.
Плава си и чака...
Чака крайната дестинация.
В реката има достатъчно за всеки. Понякога.
Някой трупа като за световно, докато не потъне крехката му лодка.
Друг се унася от песента на водата.
Трети трепери от страх, че не може да плува. А лодката му гние ли гние... някой ден ще го предаде.
И аз бях там. И аз плавах.
Сладка дрямка владееше дните ми.
Реката се грижеше за мене, като майка.
А аз се любувах на своето отражение и благославях пътуването си.
Ех, че късмет!
Ех, че хубаво време!
Хубава беше моята лодка.
Отвреме навреме подаваше, но позакърпвах положението. Ще издържи!
Един ден обаче се чу бебешки плач от тази лодка. В отражението една майка, прегръщаше дъщеря си.
Лодката плаваше все така...без посока.
И колкото повече растеше детето, толкова повече лодката... потъваше. То изчопли всяка дупчица по дъното с малките си пръстчета и питаше ли питаше: "Мамо, къде си? Мамо...ела!".
А мама...
Мама потъваше.
Със сетни сили подпираше лодката с ръце.
Съпротивляваше се.
Но потъваше.
Детето й!
Детето ми!
Потъваше...
Прегърнах я. Реката ни подаде на брега.
И той я стопли, после я приспа.
И стана тъмно.
Много тъмно.
Такава мрачна бездна няма!
Честно!
Аз плаках цяла нощ, но сутринта
плачът ми в смях премина.
А после в тишина...
И в тази тишина аз чух сърцето си.
Да шепне. Тихо.
"Ела насам, ела насам.
Наред е всичко, ето!
Бъдещето е пред теб и гледа те.
В очите.
Подай ми чук, дърво и тел."
Реката е учител.

Автор: Магдалена Франгова

А ето и оригиналния пост във Facebook:

Психичното здраве е изведено на фокус в цял свят. 

В обстойна публикация Световната здравна организация пише:

Всички държави членки на СЗО са ангажирани с изпълнението на „Цялостния план за действие за психично здраве 2013–2030 г.“, който има за цел да подобри психичното здраве чрез укрепване на ефективното лидерство и управление, предоставяне на всеобхватни, интегрирани и отзивчиви грижи в общността, прилагане на стратегии за насърчаване и превенция, и укрепване на информационните системи, доказателствата и изследванията,

„Докладът за световното психично здраве: трансформиране на психичното здраве за всички“ на СЗО призовава всички страни да ускорят изпълнението на плана за действие. В него се твърди, че всички страни могат да постигнат значим напредък към по-добро психично здраве на населението си, като се съсредоточат върху три „пътя към трансформация“:

  • задълбочаване на стойността, придавана на психичното здраве от индивиди, общности и правителства; и съчетаване на тази стойност с ангажираност, ангажираност и инвестиции от всички заинтересовани страни във всички сектори;
  • прекрояване на физическите, социалните и икономическите характеристики на средата – в домовете, училищата, на работните места и в по-широката общност – за по-добра защита на психичното здраве и предотвратяване на психични заболявания; и
  • укрепване на грижите за психичното здраве, така че пълният спектър от нужди за психично здраве да бъде посрещнат чрез базирана в общността мрежа от достъпни, достъпни и качествени услуги и подкрепа.

С ангажираност, внимание и обич, мили майки, споделяме с Вас нашата специална секция Следродилна депресия, в която ще откриете полезна, важна, нужна информация.

Прегръщаме ви! Не сте сами!