Когато сме ядосани заради някоя грандиозна беля на детето, сме в състояние да кажем неща, които.... не че не мислим, но са груби и често нараняват мъниците. Има начини, с които да изразим неодобрението към постъпка, така че да сме контруктивни и да помогнем на децата да коригират поведението си.

Психологът Ерика Райшър, която е и преподавател в Калифорнийския университет - Бъркли споделя полезни практики:

1. „Побърка ме!“

Тази фраза и други подобни използват чувството за вина, за да мотивират детето да промени поведението си. Да, може да чувстваме, че децата ни ни подлудяват в този момент, но не е нужно да им казваме това на глас. Всъщност изразяването на чувствата ни по този начин вероятно ще влоши настоящата ситуация и с течение на времето ще повлияе негативно на отношенията с децата ни. Още по-лошо, това кара децата да се чувстват отговорни за чувствата на други хора, рецепта за ниско самочувствие и тревожност.

2. „Какво не е наред с теб?“

Тази фраза и други подобни използват срам, за да мотивират детето да промени поведението си. Както при фразата, предизвикваща вина по-горе, тази фраза, предизвикваща срам, очертава ситуацията като грешка на вашето дете, вместо да признава, че всички ситуации са сложен продукт от много различни входящи данни, включително нашите собствени възприятия, настроения, предишен опит и очаквания.

Да спрем с това "Засрами се!" Защо и как чувството за срам разрушава детето

Например, ако влезете в спалнята и откриете, че вашето петгодишно дете току-що е нарязало любимата ви риза на парчета, може да се изкушите да възкликнете: Какво ти става?! Вместо това помнете, че каквато и да е ситуацията, действията на детето ви почти винаги са опит да посрещне осъзната нужда, като например да привлече вниманието ви.

Освен това тази предизвикваща срам фраза казва на децата, че са погрешни и фокусира вниманието им върху това, което не е наред с тях като личност, вместо върху това, което могат да направят по различен начин в бъдеще, за да помогнат за създаването на по-положителен резултат. Отново, това е рецепта за влошено благосъстояние.

3. „По-добре ____, или иначе!“

Тази фраза и други подобни използват страха, за да мотивират промяната. Залага се на агресия и сплашване. Имайте предвид: някой ден вашите деца ще бъдат много по-големи и по-независими, така че ако това е вашата основна стратегия, един ден тя ще престане да бъде ефективна. Но най-проблемното в тази стратегия е, че тя учи децата, чрез моделиране на поведението, да получат това, което искат чрез агресия и сплашване. Освен това с течение на времето тази фраза вероятно ще подкопае доверието и уважението във връзката ви с децата ви.

Признаци на тревожност при дете - какво трябва да знам? 

Защо има значение

Общото между всяка от тези три проблемни фрази е следното: фокусира вниманието върху детето като цяло, вместо върху неговото поведение.

В почти всяка ситуация проблемът е какво е казало и/или направило детето – това е, което трябва да се реши. Използването на срам, вина или страх в крайна сметка ще има обратен ефект, защото тези стратегии не се фокусират върху истинския проблем (поведение) и вместо това намекват, че вашето дете е проблемът.

Можем да научим децата, че поведението е избор и да подчертаем, че те могат да се научат да правят по-добър избор.

Правенето на лош избор не означава, че те са лоши хора; просто са направили грешка и се нуждаят от повече практика и обучение, за да се справят по-добре следващия път.

И така, какво можем да кажем в тези разгорещени моменти, за да помогнем на децата да се научат да избират поведението си?

Накратко, съсредоточете се изрично върху тяхното поведение.

Ето 3 фрази, които да опитате вместо това:

"Не ми харесва това поведение."

„Не ми харесва, когато ти ____.“

„Когато ти ____ , аз се чувствам _____.“

След това не забравяйте да им кажете защо дадено поведение не е наред и да обсъдите какво биха могли да направят по различен начин следващия път.