Насилието от интимен партньор и домашното насилие все повече намират място в новините. Подадените сигнали и търсенето на подкрепа са по-чести от всякога и статистически насилието от мъж към жена остава най-разпространеното. Никоя връзка не е имунизирана срещу нездравословно и насилствено поведение.

Какво е насилие от страна на интимен партньор?

Много хора имат субективни представи за това какво представлява насилието от страна на интимен партньор. При изображения на жени, които са удряни и блъскани, а деца - плачещи и свити, бързо осъзнаваме нуждата от подкрепа. Макар да има много хора, които преживяват физическо и сексуално насилие, често тези случаи са много по-фини.

Много хора редовно изпитват вербално, психическо и финансово насилие. Те са контролирани, изолирани, имат чувството, че ходят на петички, за да не разстройват насилника си, и могат да се почувстват без изход от своето положение. Възможно е тези действия да създадат също толкова страх и несигурност, колкото и тези, които оставят физически белези.

Ето какви общи точки открива при различните ситуации Стефани Пийчи, социален работник и семеен медиатор, която в практиката си се занимава както с насилие от страна на интимния партньор и трайните последици, както и с индивиди и семейства в терапия, с деца в групи и с разделени двойки.

Насилственото поведение не е ясно очертано дори за тези, които го изпитват.

  • Децата са издръжливи и могат да се възстановят напълно, след като напуснат насилствена среда.
  • Терапията играе важна роля в повторното осъзнаване какво е здрава връзка.
  • Много възрастни в насилствени връзки са били свидетели на родителите си в такава като дете.
  • Напускането може да бъде много трудно, но никой не съжалява, че го е направил.

Как са засегнати децата?

Участието на деца усложнява ситуацията, тъй като трябва да се управлява безопасността на множество хора. Въпреки желанието на родителите да гарантират, че децата им са защитени от насилие и остават в неведение за токсичността на една връзка, това не е лесен подвиг, дори когато си мислите, че успявате.

За съжаление, много деца не се намират в толкова блажено неведение, колкото родителите искат да мислят. „В моята работа съм имала безброй родители, които ме информират, че децата им нямат представа за различните инциденти, които са се случили, докато са били в друга стая или спящи, само за ми разкажат децата инцидента с много подробности“, разказва пред Today’s Parent Стефани Пийчи.

Други родители също предполагат, че децата са твърде малки, за да разберат какво се случва.

Много проучвания показват, че докато много малки деца може да нямат контекст за конфликт, мозъците им реагират при различни тонове на гласа и постоянно се учат как да обработват емоциите и стреса – нещо, което родителите трябва да осъзнаят.

Как децата интерпретират семейната динамика

Децата са естествено любопитни същества. Те искат да разберат света около себе си и го правят, като приемат информация. Те гледат, слушат, учат и копират това, което правим като възрастни, и през първите няколко години семейната система е единственото им влияние.

Децата лесно възприемат страха, колебанието и гнева. Въпреки че нямат език за тези неща, те извличат смисъл и разбиране от това, което наблюдават.

„Например веднъж накарах едно дете в училищна възраст да ми опише момента, в който е разбрало, че другите семейства не са като неговото“, обяснява Пийчи. „Той споделя, че след училище е бил в дома на приятеля си и че приятелят му е извикал на майка си, че баща му е вкъщи, току-що е паркирал на алеята.“

Момчето споделя, че е изпитало „моментална паника“, сърцето му е започнало да бие по-ускорено и е имало желание да избяга. То е попитало приятеля си дали трябва да се качат горе или навън и си спомня, че приятелят му го е погледнал смутено, питайки защо биха направили нещо подобно.

„Той забелязва как приятелят му щастливо поздравява баща си на вратата и семейството продължава деня си. Този клиент споделя, че тогава е осъзнал, че преживяванията му с баща му не са универсално споделени. Не всички деца се страхуват от връщането на баща си от работа“, обяснява още Пийчи.

Точно както ние, като родители, храним децата си с питателна храна, за да растат, изпращаме ги на училище, за да се образоват, и ги водим на срещи и извънкласни занимания с оглед на тяхното социално развитие, ние също трябва да насочим вниманието си към моделиране на здрави взаимоотношения.

Защо здравите взаимоотношения са важни за развитието на децата

Ученето, което се случва в дома чрез наблюдение на родители в здрави взаимоотношения, е безценно за развитието на децата и помага на самите тях да влязат в здрави взаимоотношения като възрастни.

Техните стандарти и очаквания към партньорите им се повишават, имат повече самочувствие и често са по-успешни академично, защото имат по-голям капацитет за учене. Децата, които преживяват насилие от интимен партньор у дома, често живеят в състояние на битка или бягство, което може да попречи на способността им да учат.

Имайки предвид всичко това, напускането на насилствена връзка може да бъде голямо предизвикателство. Финанси, жилище и безопасност са все пречки пред успешното прекъсване на една връзка. Ако вие или любим човек сте в нездравословна връзка, потърсете подкрепа, за да създадете план за безопасност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Свържете се с Агенция по закрила на детето, ако детето не е в безопасност, или с местната полиция, ако имате нужда от незабавна подкрепа.