Докато децата са малки, родителите често си обещават да създадат либерални отношения в семейството,да уважават личните граници и мнението на малкия човек. И тогава това е лесно-преди 7-8 годишна възраст изискванията на детето са общо взето комфортни на родителя. 

Колкото повече децата се превръщат в младежи и девойки, ситуациите и проявите им стават толкова по-предизвикателни, обяснява Анна Влаева, специалист и консултант по ранно детско развитие, магистър-логопед по програма „Комуникативни нарушения на развитието“, сертифициран обучител по световно известните програми на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни родители“ и „Трениране на успешни младежи“.

Много родители забравят идеята за емпатия и либерализъм, от страх "да не изпуснат юздите". Този страх е много истински и основателен. Всички знаем истории за несправяне в училище, неподходящи компании, забранени вещества, подсъдни прояви на малолетни. Никой родител не иска това за детето си. 

И така се стига до омагьосания кръг от най-добри намерения да се налагат тежки наказания и санкции, които всъщност са с цел мотивация - детето да разбере грешките си, да поправи поведението си.

Но тийнейджърите приемат това отношение като абсолютно неразбиране и накратко - приемат родителите си за врагове. 

  • Кой и как трябва пръв да промени такъв омагьосан кръг-родителят или детето? 
  • Наистина ли наказанията мотивират децата? 
  • А може ли да се контролира поведението на децата без наказания? 
  • Как се отразява суровото родителство на по-нататъшните отношения между родители и деца?  

На всички тези въпроси ще можете да чуете отговори и гледни точки от десетки специалисти в цялата страна благодарение на Мини академия за родители!

Темата ще бъде разискана в редица градове - Враца, Добрич, Перник, Севлиево, София, Стара Загора и Ямбол, а точните дати, часове и места, можете да видите ТУК

Организацията е на родителския портал Академия за родители, чиито цели са да установи контакт между специалисти и родители, както и да се създадат родителски общности в цяла България, а Ohnamamа.bg имаме удоволствието да бъдем медиен партньор.