Неотдавна единствените деца често се смятаха за самотни, разглезени и социално неспособни. Но в последните десетилетия тенденцията се обърна и с нарастването на броя на децата без братя и сестри, тяхното място в обществото също се увеличава.

Около 22% от децата не са имали братя и сестри, след като техните родители са достигнали края на фертилната възраст през 2015 г., в сравнение с 11% през 1967 г., според Pew Research Center. И се смята, че броят на семействата с единствени деца само се е увеличава оттогава.

Малкото семейство се различава драматично от голямото и следователно идва с напълно различен набор от предизвикателства.

Някои от тях са:

Преподаване на социални умения

Вашето единствено дете може да се нуждае от повече възможности да практикува социални умения в сравнение с дете, което расте в домакинство, пълно с братя и сестри. Ето няколко начина да насърчите и подкрепите развитието на социални умения за вашето единствено дете.

Насърчаване на независимостта

Може да изглежда, че вашето единствено дете естествено ще израсне като доста независимо, но в някои случаи обратното може да е вярно в резултат на цялото допълнително внимание от страна на родителите. Има някои стратегии, които могат да помогнат за насърчаване на здравословна независимост, докато детето ви се развива.

Задаване на очаквания 

Запомнете: Няма „правилен“ или „грешен“ начин да израснете в семейство и осъзнаването на това как различната семейна динамика може да повлияе на растежа и развитието на вашето дете може да ви помогне да го насочите по най-добрия път напред.

Разглезване на единствено дете

Вярно е: само децата може да са изложени на по-висок риск да бъдат „разглезени“ в сравнение със семействата с повече деца. Но това не е непременно лошо! Ето няколко съвета как да извлечете максимума от семейната си структура, без да прекалявате.

Синдром на единственото дете - самотни и разглезени егоисти ли са? 

Прочетете и най-добрите съвети за отглеждане на единствено дете.

Умни съвети как да възпитаваме правилно единствено дете
12 снимки

Умни съвети как да възпитаваме правилно единствено дете